Соціальна відповідальність та індивідуальна свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства

Я. М. Кунденко, О. І. Гаплевська

Анотація


У статті розглядаються свобода та відповідальність як умови існування суспільних відносин, та їхнявзаємодія в контексті ціннісних орієнтацій особистості сучасного інформаційного суспільства.

Ключові слова


особистість; життєві інтереси; ціннісні орієнтації; вибір дії, вчинок; свобода; необхідність; соціальна відповідальність

Посилання


Андрєєва Т.О. Від феномена людини до феномена людства. Монографія. [Текст]. – Донецьк: Видавництво ДонНУ. – 2002. – 237 с.

Бердяев Н.А. Опыт парадоксальной этики. [Текст] – М.:ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Филио». – 2003. – 701 с.

Бех І. В. Від волі до особистості. [Текст]. – К.: Либідь. – 1995. – 220 с.

Дудченко В.С. Духовні цінності в контексті соціокультурного розвитку сучасного українського суспільства [Текст] /

В. Дудченко //Філософські обрії. – 2012. – № 27. – С. 60-68.

Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики технологической цивилизации [Текст]. – М.: Айрис-пресс. – 2004. – 480 с.

Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего [Текст]. – М.: Логос. – 2003. – 352 с.

Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контуры идентификации [Текст] / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С.21 – 28.

Кузнецов А.Ю. Методологічні контексти сучасного гуманітарного знання: Монографія [Текст]. – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2006. – 208 с.

Кьеркегор С. Страх и трепет. Пер. с дат. [Текст]. – М.: Республика. – 1993. – 383 с.

Ленк Г. Проблемы ответственности в этике экономики и технологии [Текст]. / Г. Ленк // Вопросы философии. – 1998. – № 11. – С. 30-35.

Минкина Н.А. Воспитание ответственностью. Учеб. пособие. [Текст]. – М.: Высш. школа. – 1990. – 144 с.

Огренич Н.М. Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів: Автореф. дис. канд. пед. наук. [Текст]. – Миколаїв: 1997. – 19 с.

Сартр Ж. – П. Бытие и ничто: Очерк феноменологической онтологии. [Текст]. – / Ж. – П. Сартр // Философская и социологическая мысль. – 1995. – № 5 – 6. – С.117 – 134.

Сперанский В. Й. Социальная ответственность личности: сущность и особенности формирования. [Текст]. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1987. – 152 с.

Титаренко О.Г. Історія розвитку категорії «відповідальність» у соціальній філософії [Текст]. / О. Г. Титаренко //Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. 2008. – №2. – С.122-129.

Тульчинський Т.Л. Разум, воля, успех: о философии поступка. [Текст]. – Л.: Изд. ЛГУ. – 1990. – 119 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)