Філософсько-праксеологічний вимір музичної освіти в Україні: постановка проблеми

З. Я. Гнатів

Анотація


У статті здійснено постановку проблеми вивчення актуальних питань розвитку музичної освіти в Украї-ні під кутом філософсько-праксеологічного зрізу. Музична освіта розглядається як система теоретичних, методо-логічних та аксіологічних вчень, що встановлюють взаємозв’язок мистецтва, педагогіки, філософії, культурології та визначають соціальну роль і значення музики у бутті спільноти крізь призму інтересів і потреб людини.

Ключові слова


філософія освіти; музична освіта; праксеологічний вимір; міждисциплінарні зв’язки, музична культура; особистісно-орієнтоване навчання; соціально-культурні потреби

Посилання


Берегова О. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України: автореф. дис ... д-ра мистецтвоз-навства: 17.00.03 / Олена Миколаївна Берегова. – Київ : Б.в., 2007 . – 35 с.

Кияновська Л. Музична соціологія і проблеми сучасної музичної освіти / Л. Кияновська // Музичне мистецтво і культу-ра . – 2006 . – Вип.7. Кн.2 . – С. 18 − 29.

Кремень В. Сучасний навчальний процес як синергетич-на система / Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: моног-рафія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ “Видавниче підприємст-во “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с. − С. 21 − 47.

Круль П. Оновлення змісту музичної освіти в контексті європейської інтеграції // Євроінтеграційні процеси української музичної освіти. − Одеса-Київ. − 2013. − Режим доступу: http://nato.pu.if.ua/journal/2009-2/2009-2-22.pdf

Льовкіна О. Генезис праксеологічних ідей: історико-філософський контекст / О. Льовкіна // Філософські обрії. − 2012. − № 27. – С. 4 – 12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)