Інформатизація суспільства як чинник культурних трансформацій міста

О. І. Кравченко

Анотація


У статті здійснюється філософський аналіз культурних трансформацій міста в умовах інформатизації суспільства на рубежі ХХ-ХХІ ст. та встановлюються їхні особливості.

Ключові слова


інформатизація; інформаційне суспільство; культурні трансформації; засоби масової інформації

Посилання


Тофлер Е. Третя хвиля. / З англ.. пер. А. Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с. // Електронний доступ: (http://www/1576.ua/books/7231.

Дротянко Л.Г. Філософія наукового пізнання: підруч. / Л.Г. Дротянко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 224 с.

Информационноеобщество: Сб. – М.: ООО «издательство И74АСТ, 2004. – 507, [5] с. – (Philosophi)].

Кастельс М. Информационный город. Информационнаятехнология, экономическоереструктирование и регионально-городской процесс. // Электронный доступ : (http://www/les-urbanistes.blogspot.com/2009/blog-post_14.html.).

Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. // В.Г.Горохов, В.М. Розин – М.: Инфра-М 1998. – 224 с.

Цінністні орієнтації сучасного інформаційного суспільства / В.С. Пазенок, В.В. Лях, О.М. Соболь, Р.В. Самчук, Г.П. Ковадло, Я.В. Любивий, С.Л. Шевченко, В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, О.А. Кручек. – К., 2013 р. 406 с.

Радионова Л.А. Город как социальная система: христоматия / Л.А. Радионова; Харьков нац. ун-т гор.хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Харьков ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. – 163 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)