Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема

Л. Г. Конотоп

Анотація


Стаття присвячена проблемі філософської та релігієзнавчої інтерпретації. В якості головного об’єкта такої інтерпретації обрано творчість видатного філософа – Л.Шестова. Саме його філософія, яку він позначив як «мандрівку по людських душах», привертає особливу увагу й дотепер.

Ключові слова


людина; філософія; релігія; інтерпретації; екзистенціалізм; Біблія; Кабала; містика; містицизм; міф; світ

Посилання


Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова (По переписке и воспоминаниям современников). /Н.Баранова-Шестова. – В 2-х т. Paris: La Presse Libre, 1983. – Т.1. – С. 34 – 47.

Бахникин Ю.А. Критика религиозной философии Льва Шестова. /Ю.А.Бахникин. – Автореферат дисс. канд….филос. наук. – М.:МГУ, 1980. – 19 с.

Бердяев Н.А. Лев Шестов и Киркегаард /Н.А.Бердяев. – Современные записки. – Париж, 1936. – № 62. – С. 376 – 382.

Герцык E. Воспоминания. /H. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, В. Иванов, М. Волошин. – / А. Герцык. Paris:YMCA-PRESS, 1973. – С.37 – 40.

Гершензон М. Литературное обозрение огляд /М.Гершензон. – Научное слово. – М., 1904. – Книга II. – С.106 – 119.

Зеньковский В.В. История русской философии. /В.В.Зеньковский. – М.: Академический Проект, Раритет, 2001. – С.81. – 880 с. – (Summa)

Левицкий С. Екзистенциальный диалог (Н. Бердяев и Л. Шестов) /С.Левицкий. – Новый журнал. – Нью-Йорк. – 1964. – Кн.75. – С.31- 34.

Ловцкий Г. Лев Шестов по моим воспоминаниям /Г.Ловцкий. – Грани. – №45. – январь-март 1960. – С. 76 – 98; Грани. – № 46. – апрель-июнь1960. – С. 123 – 141.

Лундберг Е. Записки писателя. 1917-1920. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930; Записки писателя. 1920-1924.Т. 2. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930.

Таранов С.В. Лев Шестов як історик філософії /С.В.Таранов; НАН України, Центр гуманіт. освіти. – К.: [б.в.], 2004. – 206 с.

Фондан Б. Разговоры с Львом Шестовым /Б.Фондан. – Новый журнал. – New York, 1956. – кн. XIV. – С. 195 – 206.

Черных А.И. Екзистенциальная философия Льва Шестова. /А.И.Черных. – Дисс .... канд. филос. наук. – М.: МГУ, 1976. – 21 с.

Чикобава К.К. Критика религиозно-экзистенциальной философии Льва Шестова. – Дисс.. канд. филос. наук. – Тбилиси: ТГУ, 1975. – 22 с.

Copleston F.C. Philosophy in Russia: From Herzen to Lenin a. Berdyaev./F.C. Copleston. – Paris: Univ. of Notre Dame Press, 1996. – P.12 – 98.

Kline G.L. Religious and anti-religious thought in Russia./G.L.Kline. – Chicago-London: The University of Chicago Press, 1998. – P.20 – 111.

Patterson D. Faith and philosophy./D. Patterson. – N.-Y.: Univ. Press of America, Inc. P.O. Box 19101; Washington, D.C. 20036, 1982. – P.27 – 165.

Wernham James C.S. Two Russian Thinkers {An Essay in Berdyaev and Shestov}./ James C.S. Wernham. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 1988. – P.56 – 78.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)