Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження

I. В. Шавріна

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблем, що є спільними для біоетики й релігії. Особлива увага приділяєтьсяпроблемі моральнісного вибору людини, який може мати як світський, так і релігійний характер. Розглядається одназ головних проблем біоетики – формування біоетичного світогляду, який пов'язаний з моральнісним вибором,моральнісною відповідальністю і моральнісним правом людини. Аналізується актуальність проблем релігійного планудля біоетики як науки нового цивілізаційного суспільства.

Ключові слова


біоетика; релігія; людина; особистість; право; відповідальність; вибір; моральність; життя; смерть; біотехнології

Посилання


Архимандрит Киприан. Антропология св. Григория Паламы // Цит. по: Философия: учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 677 с.

Вековшинина С. В., Кулиниченко В. Л. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ). / С.В. Вековшинина, В.Л. Кулиниченко. – К.: Сфера, 2002. – 152 с.

Денисенко С.В., Глєбова Л.Ю., Назаренко, С.М. Біоетичні питання експериментів на тваринах /С.В. Денисенко, Л.Ю. Глєбова, С.М. Назаренко. – Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2006. – № 3. – С. 186-189.

Зґречча, Е., Спаньйоло А. Дж., П'єтро, М. Л. та ін. Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник./ Е. Зґречча, А.Дж. Спаньйоло, М.Л.П'єтро та ін. – Львів: Медицина і право, 2007. – 672 с.

Кулиниченко В.Л. Современная медицина: трансформация парадигм теории и практики: (Филос.-методол. анализ)./В.Л. Кулиниченко. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 240 с.

Кемпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: Учеб. пос. – Под ред. Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина./ А. Кемпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс . – М.: ГЗО-ТАР-МЕД, 2004. – 400 с.

Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. /В.І. Лубський, В.М. Козленко, Т.Г. Горбаченко. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 203 с.

Попов М.В. Аксіологія і медицина (Проблема цінностей і медицина). / М.В. Попов. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 284 с.

Поттер, В.Р. Биоэтика: мост в будущее / В.Р. Поттер. – Под ред. С.В. Вековшининой, B.I. Кулиниченко. – К.: Издатель Карпенко В.М., 2002. – 216 с.

Сенюта І. Біоетичне законодавство України: перспективи становлення та розвитку / І. Сенюта. – Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 42. – С. 42-49.

Сенюта І. Правові основи біоетики / І. Сенюта. – Формування особистості студентів як майбутніх фахівців лікарської справи, працівників охорони здоров'я та інших соціально-орієнтованих установ у контексті біоетики: [Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; Львів, 6-7 берез. 2003 p.] – Львів, 2003. –С. 150.

Терешкевич, Г. Розвиток біоетики в Україні (державно-управлінський аспект): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління./Г. Терешкевич. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2004.-20 с.

Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями: Сборник статей. / Под ред. Ф. Бриссе-Виньо, при уч. Б. Ажшенбом-Бофти: Пер. с фр. – К.: Сфера, 1999. – 248 с.

Шинкарук В.И. Мировоззрение. Наука. Философия / В.И. Шинкарук. Философские науки. – 1978. – № 1. – С. 90-101.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)