Соціальність у системі суспільства в добу Модерну

М. В. Лукашенко

Анотація


Стаття присвячена аналізу особливостей становлення та трансформацій соціальності в добу Модерну.Висвітлюється набуття нових властивостей спільнотами (мережевими й уявленими) і новочасним суспільством,що відображається на змінах соціальності.

Ключові слова


Модерн; новочасність; соціальність; спільнота; уявлені спільноти; суспільство; індустріальне суспільство; соціальний атом

Посилання


Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б.Андерсон. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности / Пер. з англ. А. Марчинського – К.: Критика, 2013. – 176 с.

Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под. ред. Ю.В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

Баумейстер А. Ідея модерну і традиція Заходу [Електронний ресурс] / А. Баумейстер. – 2010 Режим доступу до ресурсу: http://theology.in.ua/ua/bp/theological_source/philosophy/ 38039/

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Ульрих Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

Еко У., Кар’єр Ж. – К. Не сподівайтеся позбутися книжок / Пер. з франц. І.Славінської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 256 с.

Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии/ Пер. с франц. Д. Я. Калугина; Науч. ред. О.В. Хархордин. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С. – Петербурге, 2006. – 240 с.

Липовецки Ж. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме / Пер. з фр. В.В,Кузнецова – СПб.: Владимир Даль, 2001. – 336 с.

Лях В.В. Рационализм и иррационализм в современной буржуазной социальной философии. – К.: Наукова думка, 1986. – 190 с.

Свобода: сучасні виміри та альтернативи / В.В.Лях, В.С. Пазенок, К.Ю.Райда, Р.В.Лях, О.М. Соболь, Л.А. Ситниченко, С.О. Кошарий, Я.В.Любивий, В.К. Федорченко – К.: Український Центр духовної культури, 2004. – 486 с.

Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія / Упоряд. В.В. Лях. – К.: Либідь, 1996. – 384с.

Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша. / Пер. з англ. О.Панич. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 664 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер. – М.: ООО "Фирма "Издатетьство ACT", 1999. – 776 с.

Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / Пер. з нім. Н.Комарова, О.Погорілий. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 262 с.

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М.М. Беляева, К.В.Костина, Е.Л. Петренко, И.В. Розанова, Г.М. Северской. – М.: Весь Мир, 2003. – 416 с.

Шамрай В.В. Модерне суспільство: від ліберальної і тотальної утопій до мережної соціальності: Монографія. – Київ: НАН України, 2015. – 306 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)