Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз

Н. А. Ченбай

Анотація


У статті аналізуються основні проблеми та тенденції розвитку вищої освіти на початку ХХІ століття.

Ключові слова


освіта; вища освіта; реформування; трансформація; модернізація; вузівська наука; інноваційний університет

Посилання


Асаул А.Н., Капаров Б.М. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики/ под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. – Спб.: «Гуманистика», 2007. – 280 с.

Лях В.В. Інформаційне суспільство і пошуки нової освітянської пардигми / В.В. Лях // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2008. – № 1(7). – С. 29 – 34.

Сухова Н.М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні / Н.М. Сухова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – №1(21). – С. 127 – 130.

Кастельс М. Зростання мережевого суспільства / М. Кастельс. – 1996.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М., 2000.

Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель / М. Кастельс, П. Хіманен. – К., 2000.

Ягодзінський С.М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі: монографія / С.М. Ягодзнський. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – 276 с.

Орлова Т.В. Історія сучасного світу (ХV-XX1століття): Навч. посіб./ Т.В. Орлова. – К.: Вікар, 2008. – 552 с.

Суд над системой образования: Пер. с англ. – М., 1991.

Вступая в двадцать первый век: Пер. с англ./ Предисл. В. Согрина. – М.: Издательство «Весь Мир», 1997. – 480с. (Серия: XXI век).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)