Філософсько-правовий міжкультурний дискурс

С. П. Харченко

Анотація


У статті проводиться соціально-філософський аналіз специфіки філософсько-правового дискурсу в контексті міжкультурної взаємодії.

Ключові слова


мораль; право; міжкультурний правовий дискурс

Посилання


Брю Л. / Экономикс: Принципы, проблемы и политика [Текст]: пер. с англ.: В 2 т. Пер. с англ. / Р. Макконнелл, Л. Брю. – М.: Республика. – Т. 1. – 1992. – 399 с.

Економічний словник-довідник: За ред. Докт. екон. наук, проф. В.М. Штогрина. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона. – М.: Политиздат, 1987. – 189 с.

Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів: Монографія. – К.: ПАРАПАН, 2006. – 396 с.

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Пер. з лат. В. Литвинов; Вст. сл. В. Литвинова. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 237 с.

Гегель Г. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. – К.: Юніверс, 2000. – 336 с.

Кельзен Г. Чисте Правознавство: З доп.: Проблема справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – Юніверс, 2004. – 496 с.

Тугендгат Е. Спір про права людини // Філософія прав людини / За ред. Ш. Госепата та Г. Ломанна; Пер. з нім. О. Юдіна та Л. Доронічевої. – 2-ге вид. – К.: Ніка-Центр, 1012. – 320 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)