Особливості розвитку наукового пізнання в інформаційну епоху: методологічний аналіз

О. П. Скиба

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу наукового пізнання в інформаційну епоху.

Ключові слова


інформаційне суспільство; наукове пізнання; суспільство знань; інформаційно-комунікаційні технології; віртуальний простір

Посилання


Алексеева И. Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ / Алексеева И.Ю. – М.: ИФРАН, 1993р. – 218 с.

Белл Д. Социальные рамки информационного общества / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – C. 330-342.

Гайденко П. П. Культурно-исторический аспект эволюции науки / П. П. Гайденко // Методологические проблемы историко-научных исследований. Сб. ст. – М.: Наука, 1982. – 360 с.

Иванов Д. Общество как виртуальная реальность / Д. Иванов // Информационное общество – М.: Издательство АСТ, 2004. – С. 355-428.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.

Копнін П. В. Теорія пізнання та кібернетика / Копнін П. В. – К.: Вид-во політичної літератури України, 1964. – 68 с.

Майданов А. С. Рост научного знания: взаимодействие традиций и новацій. Еволюция, язык, познание// под общей ред. Меркулова И.П. – М.: 2000. – 270 с.

Маклюэн М. Средство есть содержание / Информационное общество// Маклюэн М. [Пер. с англ.]. – СПб. – М.: АСТ, 2004. – С. 341-348.

Мамардашвили М. К. Наука и культура./ М. К Мамардашвили // Методологические проблемы историко-научных исследований. Сб. ст. – М.: Наука, 1982. – 360 с.

Миронов В. В. Информационное пространство: вызов культуре / В. В. Миронов // Информационное общество. – 2005. – № 1. – С. 14-18.

Межуев В. М. Модернизация и глобализация – два проекта «эпохи модерна» / В. М. Межуев // Глобализация и перспективы современной цивилизации / [отв. редактор К. Х. Делокаров]. – М.: КМК, 2005. – С. 3-26.

Мочалов И. И. В. И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. – Кн. 1. Наука в исторических и социальных контекстах. /И. И. Мочалов, В. И. Оноприенко – М.: Ин-т истории естеств. и техники РАН, 2006. – 408 с.

Оноприенко В. И. Науковедение: поиск системных идей / В. И. Оноприенко – К.: ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2008. – 288 с.

Рижко Л. В. Науковий простір: філософський і наукознавчий аспекти (Центр досліджень наук. – техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. / Рижко Л. В. – К., 2000. – 301 с.

Розин В. М. Интернет – новая информационная технология, семиозис, виртуальная среда / В. М. Розин // Влияние Интернета на сознание и структуру знания. – М.: ИФРАН, 2004. – С. 3-23.

Сідоркіна О. М. Особливості кризових взаємодій у сучасному соціальному просторі / Сідоркіна О. М.. – Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (21). – К.: НАУ, 2015. – С. 71-74.

Скиба І. П. Інструментальне знання у сфері освітніх послуг інформаційного суспільства (соціально-філософський аспект) / Скиба І. П. – Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (21). – К.: НАУ, 2015. – С. 112-116.

Тоффлер Э. Шок будущего. / Тоффлер Э. [Пер. с англ.]. – М.: АСТ, 2002. – 557 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. / Уэбстер Ф. [пер. с англ.]. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)