Регулятивна функція правосвідомості в процесі європейського вибору України

П. А. Кравченко

Анотація


У статті з’ясовано, що поряд з відображенням правової дійсності правосвідомість виконує функцію регу-лятора поведінки людей. Їй притаманна активна, діюча роль у правовій регламентації людської діяльності на основівідображення й оцінки правових норм у свідомості кожної людини. Суттєвим елементом правосвідомості є впевне-ність громадян у необхідності права, правової держави, у дотриманні законності.

Ключові слова


громадянське суспільство; демократичні цінності; людина; особистість; право; правова культура; правосвідомість; правовий суб’єкт; правопорушення; самосвідомість

Посилання


Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості [Текст] / Н. Волковицька // Юрид. Україна. – 2010. – № 3. – С. 33-38.

Гречин А. С. Социология правового сознания [Текст] / А. С. Гречин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 256 с.

Дмитрієнко І.В., Дмитрієнко Ю.М. Бодинаміка української правової свідомості та культури / Ю. М. Дмитриенко // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 192-200

Дмитрієнко Ю. М. Дві вісі формування української правової свідомості та культури / Ю. М. Дмитрієнко // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 221-241

Дмитрієнко І. В. Суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури / І. В. Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 205 – 220

Зырянов М. Ю. К вопросу о месте правосознания среди других форм общественного сознания [Текст] / М. Ю. Зырянов // Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. – Серия: Соц. – гуманитарные науки. – 2009. – № 32. – С. 116-120.

Ильин И. А. О сущности правосознания [Текст] / И. А. Ильин. – М.: Рагортъ, 1993. – 225 с.

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Кара-Мурза. – М.: Экспо – Пресс, 2003. – 316 с.

Коваль А. Формування та вдосконалення правосвідомості [Текст] / А. Коваль, В. Подоляк // Юрид. газета. – 2006. – № 1(61). – С. 12-14.

Ромашов Р. А. Правовая культура и правовой нигилизм в молодёжной среде [Текст] / Р. А. Ромашов // История государства и права. – 2006. – № 2. – С. 2-9.

Юрашевич Н.М. Эволюция понятия правового сознания [Текст] / Н. М. Юрашевич // Известия вузов. Правоведение. – 2004. – № 2. – С. 178-187.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)