ТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ

С. М. Іщук

Анотація


У статті аналізуються співвідношення віртуальних тексту та контексту та обґрунтовується поліконтекстуальність інтерпретаційних процесів у Мережі.

Ключові слова


текст; гіпертекст; контекст; семантика; семіотика; інтерпретація; комунікація; герменевтика; життєвий світ

Посилання


Бураго С. Б. Мелодия стиха. (Мир. Человек. Язык. Поэзия.) / С.Б. Бураго. - К.: Collegium, 1999. - 350 с.

Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / Ю. Габермас. // А. М. Єрмоленко. Комунікативна практична філософія. Підручник. - К.: Лібра, 1999. - С. 287-324.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию / Э. Гуссерль. // Вопросы философии. - 1992. - №7. - С. 136-176.

Эко Умберто. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко; [перев. с англ. и итал. С. Д. Серебряного]. - СПб. : Симпозиум, 2007. - 502 c.

Комісар Л. П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури: Дис. … канд.філос.наук: 09.00.04/ Л.П. Комісар. - К., 2008. - 179 с.

Нарский Н. С. Онтология и методология философской герменевтики/ Н.С. Нарский. // Герменевтика: история и современность : (Критич. очерки) - М. : Мысль, 1985. - С. 39-60.

Павлов А. П. Природа коммуникативного порядка / А.П. Павлов. -URL: http://www.vitos-mf.narod.ru/libruary/sociology1.htm.

Субботин М.М. Гипертекст: Новая форма письменной коммуникации / М.М. Субботин. // Итоги науки и техники. Сер. Информатика. - Т. 18. - М.: ВИНИТИ, 1994.- 158 c.

Bolter J.D. The writing space: the computer, hypertext, and the history of writing / J.D. Bolter. - Hillsdale, N.J.: L.Erlbaum Associates, 1991. - 258 p.

Subscribe.ru - URL: http://www. subscribe.ru/…/n208913520.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)