ДІАЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ КОЛЕКТИВНОСТІ В ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ

Н. В. Іщук

Анотація


У статті аналізується діалогічна основа православних моделей колективності в світі православної богословської та інтелектуальної традиції.


Ключові слова


соборність; комюнотарність; всеєдність; обожнення; субстанційні діячі

Посилання


Бердяев Н.А. Дух и реальность / Н. А. Бердяев. - М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. - 679 с.

Бердяев Н.А. Истина Православия / Н. А. Бердяєв. // Человек . - 2003. - № 4. - С. 128-135.

Бердяев Н. Опыт парадоксальной этики / Н. Бердяев - М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. - 701 с.

Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій / С.І. Головащенко. Навч. посіб. - К.: Либідь, 1999. - 352 с.

Іларіон, митр. Ідеологія Української церкви / митр. Іларіон. - Холм: Свята Данилова Гора, 1944. - 56 с.

Лосский М.О. История русской философии / М.О. Лосский. - М.: Высшая школа. - 1991. - 559 с.

Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной церкви / Вл. Лосский. - К.: 1991. - 180 с.

Павленко Ю. В. Євразійство та цивілізаційна структура / Ю.В. Павленко. // Наука та наукознавство. - 2001. - № 2. - С. 43-53.

Пащук А.І. Іван Вишенський - мислитель і борець / А.І. Пащук. - Львів: Світ, 1990. - 176 с.

Річинський А.В. Проблеми Української релігійної свідомості / Упорядники А. Колодний, О. Саган. - Терн.: Укрмедкнига, 2002. - 448 с.

Соловьев В. С. Духовные основы жизни (Spiritual Fundaments of Life) / В. С. Соловьев Фототипическое издание: Жизнь с Богом, 1982. - 143 с.

Соловьев В.С. Сочинения : В 2 т./ В. С. Соловьев. - М.: Мысль, 1988. - Т.1. - 892 с.

Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. / В.С. Соловьев. - М.: Мысль, 1988. - Т. 2. - 822 с.

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Е. Н. Трубецькой. // Избранные произведения. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - С. 17-336.

Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозкова. Навч. посібник. - К.: Україна, 2001. - 512 с.

Флоровский Г., прот. Догмат и история / прот. Г. Флоровский. - М.: Издательство Свято-Владимирского Братства. - 1998. - 487 с.

Франк С.Л. Духовые основы общества. Введение в социальную философию / C. Л. Франк. - М.: Республика, 1992. - С. 13-146.

Щукин В.Г. Христианский Восток и топика русской культуры / В Г. Щукин // Вопросы философии. - 1995. - № 4. - С. 55-68.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)