ПРАВОСЛАВ’Я В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

К. М Вергелес

Анотація


Стаття присвячена розробці методологічного підходу до релігії як фактору саморозвитку, як фактору історичних змін та фактору становлення і розвитку соціуму. Аналізуються зміни у ставленні до православної релігії в українському суспільстві в перехідний період.


Ключові слова


релігія; методологія; свобода совісті; церква; держава; релігійні організації; духовність; політика; фактор; ідеологія; суспільство; перехідний період

Посилання


Алмонд, Г. А., Верба, С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд ; С. Верба ; пер. с англ. Е. Генделя. — М.: Мысль, 2014. - 500 с.

Большой толковый психологический словарь. В 2-х томах / Ребер Артур. - Т. 1 - 592 с., Т. 2. - 560 с. М.: Вече, АСТ, 2000.- Т.2. - С.540.

Кримський, С.Б. Під сигнатурою Софії / С.Б.Кримський. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 367 с.

Кримський, С.Б., Павленко, Ю.В. Цивілізаційний розвиток людства / С.Б.Кримський, Ю.В.Павленко. - К.: Вид-во «Фенікс», 2007. - 316 с.

Манхейм, К. Христианские ценности и изменения социальной среды/Карл Манхейм. Общественные науки и современность. - 1993. - № 5. - С.

Манхейм, К. Человек и общество в эпоху преобразований/ Карл Манхейм.Диагноз нашего времени. /Пер. с нем. и англ. - М.: Юристъ, 1994. - 693 с.

Манхейм, К. Консервативная мысль/Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. /Пер. с нем. и англ. - М.: Юристъ, 1994. - 693 с.

Рахшмир, П.Политическое мифотворчество Жоржа Сореля / Павел Рахшмир. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. — Пермь: Издательство Пермского университета, 2001. — С.100 -126.

Сорель, Ж.Размышления о насилии / Жорж Сорель. - /Пер. с фр. под ред. В.М.Фриче. — Москва: «Красанд», 2011. — 168 с.

Социологическая энциклопедия: В 2 т. - Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов.— М.: Мысль, 2003.— С.701 [863 с.]

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций/С.Хантингтон. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 603, [5] с.

Sorel, Di Georgio / Antonio Gramsci. Quaderni del carceri. Torino: Giulio Einaudi editore, 1975. /Di Georgio Sorel, Antonio Gramsci. — Quaderno 4 (XIII), §‹31›. — P. 447-451.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)