ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ВИМІР КИЄВОРУСЬКОГО ІКОНОПИСУ

О. В. Богомолець

Анотація


В статті висвітлено особливості трансформації візантійської іконопису та храмового будівництва на києворуських теренах. На цьому тлі відображено загальний обереговий характер храмового будівництва Русі та виявлено домінування культу Богородиці. Продемонстровано маргіналізацію образу та ікони Христа в слов’янському світогляді, яка, як показано у статті, була обумовлена дією традиційного для землеробської культури архетипу Матері.


Ключові слова


архетип; Богородиця; ікона; образ; Макош; Род; православ’я; Сварог; Христос; язичницво

Посилання


Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Наталья Барская. - М.: Просвещение, 1993. - 223 с.

Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. - К.: Либідь, 2002. - 664 с.

История иконописи. Истоки. Традиции. Современность / Л. Евсеева, Н. Комашко, М. Красилин и др. - М.: «АРТ-БМБ», 2002. - 287 с.

Історія української культури у 5 томах. Том 1, за ред. П.П. Толочка, Д.Н. Козака, Р.С. Орлова та ін.-К.:Наукова думка, 2001, с. 803. - Режим доступу: http://litopys.org.ua 9.12.

Кримський С. Ранкові роздуми/ Зб. ст. - Худож. оформ. О. Білецького. - К.: Майстреня Білецьких, 2009. - 120 с.

Лазарев В.Н. История византийской живописи [Электронный ресурс] / В. Лазарев // Христианское искусство. - М.: Искусство, 1986. - 188 с. - Режим доступа: http://www.icon-art.info/index.php?lng=ru

Лановик М. Українська усна народна творчість: Навч. посібник / М. Лановик, З. Лановик. - К.: Знання-Прес, 2006. - 591 c.

Лисяк-Рудницький І. Україна між сходом і Заходом / І. Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т / [пер. з англ. М. Базік, У. Гавришків, Я. Грицака та ін.]. - Т.1. - К.: Основи, 1994. - С. 1 - 9.

Митрополит Іларіон (Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу [Іст.-реліг. моногр.] / І. Огієнко ; [Вид. др.]. - Видавництво: Вінніпег, «Волинь» (1965) / Київ, Обереги, 1995. - 424 с.

Мойсеєв І. Храм української культури (філософія семіосфери): Посібник-дослідження / Всеукраїнський фольклорно-етнографічний центр «Рідна хата». - К., 1996. - 464 с.

Огієнко І. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т.: Т. l / І. Огієнко (архієпископ Холмський і Підляський). - Прага, Вид.-во Ю. Тищенка, 1942. - 236 с.

Пуларія Т. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середьної та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Т. В. Пуларія; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2011. - 20 c.

Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б. Рыбаков. - М.: София, Гелиос, 2002. - 592 с.

Степовик Д. Іконологія й іконографія / Д. Степовик. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. - 320 с.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихологiї / В. Янів. - Мюнхен: Український вільний університет, 1993. - 343 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)