ЛЮБОВ ЯК СУТНІСНЕ ВИРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОНТОЛОГІЇ (Д. ФОН ГИЛЬДЕБРАНД, М. ШЕЛЕР, Е. ФРОММ)

С. В. Климань

Анотація


У статті розкривається проблема любові як феномену трансценденції,що виводить людину на новий рівень осмислення себе як «цілісної особистості». На основі аналізу праць Д. Гільдебранда, М. Шелера, Е. Фромма доводиться доцільність розуміння любові як сутнісного начала людської онтології, як екзистенційної відповіді на проблемні питання людського буття.

Ключові слова


любов; відповідальність; трансценденція; інтенціональність; «логіка серця»

Посилання


Кримський С.Б. Мистецтво - нова онтологія / Сергій Кримський // Кримський С. Ранкові роздуми / Збірник статей. - Худож. оформ. О. Білецького. - К.: Майстерня Білецьких, 2009. - 120 с. - С. 40-45.

Кримський С.Б. Ціннісно-смисловий універсум людини / Сергій Кримський // Кримський С.Б. Запити філософських смислів. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. - 240 с. - С. 22-33.

Малахов Віктор. Право бути собою / В.А. Малахов. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. - 336 с.

Платон. Пир / Платон // Собрание сочинений в 4 т. Т. 2 /Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; Примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. - М.: Мысль, 1993. - 528 с. - (Философское наследие). - С. 81-134.

Иванченко Г.В. Логос любви / Галина Иванченко. - М.: НПФ «Смысл», 2007. - 130 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник / Виктор Франкл. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Гильдебранд Д. Метафизика любви /Д. фон Гильдебранд [перевод с нем. А.В. Смирнова]. - СПб.: Алетейя, 1999. - 629 с.

Шелер М. Ordo amoris / М. Шелер // Трактаты о любви: Сборник текстов. - М.: ИФ РАН, 1994. - 187 с. - С. 77-100.

Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви / Э. Фромм. - М.: Педагогика, 1990. - 37 с.

Сорокин П.А. Таинственная энергия любви / П.А. Сорокин // Социологические исследования. - 1991. - № 9. - С. 121-137.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)