ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ І ОСВІТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

О. П. Скиба

Анотація


Стаття присвячена дослідженню впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток сучасної науки і освіти.

Ключові слова


інформаційне суспільство; наукове пізнання; суспільство знань; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційна культура

Посилання


Гарвей У. Д. Коммуникация - суть наук // Роль коммуникаций в распространении научно-технических достижений. - М.: 1986. - 63-81 с.

Губанов Д. А. Модели репутации и информационного управления в социальных сетях / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили // Управление большими системами: сборник трудов - М.: 2009. - С. 209-234.

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах / Р. С. Гуревич - К. : Вища школа, 1998. - 229 c.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 606 с.

Кримський С. Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: Збірник науково-публіцистичних і філософських статей. / Кримський С. Б. - К.:, 2010. - 464 с.

Луман Н. Реальность массмедіа / Н. Луман - М.: Праксис, 2005. - 256 с.

Маклюєн М. Средство само есть содержание / М. Маклюєн // Информационное общество - М.: Издательство АСТ, 2004. - С. 341-349.

Марков Б. Человек в епоху масс-медиа / Б. Марков // Информационное общество - М.: Издательство АСТ, 2004. - С. 452-507.

Миронов В. В. Информационное пространство: вызов культуре / В. В. Миронов // Информационное общество. - 2005. - № 1. - С. 14-18.

Мирский Э. М. Проблемы исследования коммуникаций в науке. / Э. М. Мирский, В. Н. Садовский // Коммуникация в современной науке. - М.: Прогресс, 1976. - С. 5-24.

Оноприенко В. И. Науковедение: поиск системных идей / В. И. Оноприенко - К.: ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2008. - 288 с.

Онопрієнко В. І. Наукове співтовариство: Вступ до соціології науки / В.І. Онопрієнко - К.: ЦДПІН НАН України, 1998. - 98 с.

Резніченко В. А. Електронні бібліотеки: інформаційні ресурси та сервіси / В. А. Резніченко, О. В. Захарова, Е. Г. Захарова // http://refdb.ru/look/2756236-pall.html

Трайнев В. А. Новые информационные комуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев - 2 изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 320 с.

Ярошенко Т. О. Наукові комунікації ХХІ століття: електронні ресурси для науки та освіти України / Т. О. Ярошенко // Наукові праці. Т. 52. Вип. 39 - С. 148-154.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)