ДУХОВНИЙ ПРОСТІР СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ: УЯВЛЕННЯ І СПРИЙНЯТТЯ

О. М. Сідоркіна

Анотація


У статті розглядаються особливості сприйняття духовного простору у колективній свідомості, формування уявлень про головні його елементи.


Ключові слова


духовний простір; колективна свідомість; уявлення; сприйняття; духовно-емоційний аспект; релігійна свідомість

Посилання


Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. - Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. - М.: Прогресс, 1990. - 808 с.

Дэвидсон Р. Путешествия никогда не кончаются / Р. Дэвидсон / Пер. с англ. Ю. С. Родман. - М.: Мысль, 1991. - 218, [2] c.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э.Дюркгейм. - М.: Наука, 1991. - 204 с.

Жукоцкий В. Д. Лютер и Ленин: две культурологические модели реформации / В. Д. Жукоцкий // Общественные науки и современность. - 2006. - № 1. - С. 69-82.

Жукоцкий В. Д. Русская реформация XX века: логика исторической трансформации атеистического протестантизма большевиков. / В. Д. Жукоцкий // Общественные науки и современность. - 2004. - № 3. - С. 89-102.

Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. - М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. - 1200 с. - (Классика русской мысли).

Кірєєва Т. І. Духовний простір Нового часу / Кірєєва Т. І., Кірєєва О. Г. // Наука. Релігія. Суспільство. - 2010. - № 2. - С. 81-86.

Колодкевич Г. Духовний простір саду в поетичних возіях В. Стуса / Г. Колодкевич // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://1576.ua/uploads/files/6190/Kolodkevuch_Galyna.Duhovnyi_prostir_sadu_v_poetuchnuh_viziah_V.Stusa.1576.ua.pdf.

Костюк Т. Аксіосфера духовної ідентифікації особистості / Т. Костюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Випуск 14. Частина 1. - С. 13-25.

Потемкин В. К. Пространство в структуре мира. / Потемкин В. К., Симанов А. Л. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. - 176 с. (Серия «Наука и технический прогресс»).

Рєзанова Л. Релігійний ренесанс: спроба соціологічної діагностики / Л. Рєзанова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 4. - С. 114-125.

Симонов П. В. Происхождение духовности / Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. - М.: Наука, 1989. - 352 с. («Общество и личность»).

Ткачева А. А. О духовно-эмоциональном своеобразии новых религиозных движений Востока / А. А.Ткачева // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1988. - М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990. - С. 20-37.

Тощенко Ж. О парадоксах общественного сознания / Ж. Тощенко // СОЦИС - 1995. - № 11. - С. 3-11.

Файнберг Л. А. Обманчивый рай: Человек в тропиках Южной Америки / Л.А. Файнберг. - М.: Мысль, 1986. - 173 с.

Чешков М. А. Дореволюционная Россия и Советский Союз: анализ преемственности и разрыва / Чешков М. А. // Общественные науки и современность. -1997. - №1. - С. 92-104.

Чмихов М. О. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій / М. О. Чмихов, Н. М. Кравченко, І. Т.Черняков. - К.: Либідь, 1992. - 376 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)