ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

Т. А. Пода

Анотація


У статті здійснено аналіз моральних основ міжнародних відносин глобалізованого світу, загальних і вищих інтересів людства як морально-правових засад загальноцивілізаційного поступу людства в епоху глобалізації.

Ключові слова


міжнародна мораль; національні цінності; загальнолюдські цінності; м’яка сила

Посилання


Мотрошилова Л. H. О лекциях Ю. Хебермаса в Москве и об основных понятиях его концепции // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М., 1993. - С. 175.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения. — М., 1990, с. 696.

Holsti K.J. International Politics. A Framework for Analysis. — N.Y., 1967, p. 432.

Hoffmann S. Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics. — New York, 1981, p. 25—28.

Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир // Социально-политический журнал. 1997. № 2. С. 189 - 201.

Єрмоленко А.Н. Комунікативна реконструкція практичного розуму: етика та політика // Єрмоленко A.M. Комунікативна практична філософія. — К., 1999.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М., 1991., С. 369.

Кант И. К вечному миру / Кант И -М., Московский рабочий - 1989., С. 39

Дмитриева Г. К. Мораль и международное право / Г. К. Дмитриева. —М., 1991.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)