МЕДІАКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Л. А. Ороховська

Анотація


У статті розглянуто проблеми міжкультурної комунікації в умовах проведення політики мультикультуралізму. Глобалізаційні процеси, які супроводжуються міграцією і зіткненням культур, актуалізують проблему контролю над медіасередовищем з метою недопущення розпалення міжнаціональних та міжетнічних конфліктів.

Ключові слова


медіакультура; мас-медіа; масова комунікація; мультикультуралізм

Посилання


Friedmann J. Order and Disorder in Global Systems: A Sketch / J. Friedmann // Social research. — N. Y., 1993. — Vol. 60. — N 2. — P. 205-234.

Хабермас Ю. Ах, Европа. Небольшие политические сочинения, ХІ / Юрген Хабермас ; Пер с нем. Б. М. Скуратова. — М.: Издательство «Весь мир», 2012. — 160 с. (Тема).

Толстоухов А., Парапан І. Науковий розум і гуманістичні цінності: глобалістський контекст / А. Толстоухов, І. Парапан // Філософська думка. — 2001. — № 6. — С. 8—24.

Полякова Н. ХХ век в социологических теориях общества / Н. Полякова. — М.: Изд-во «Логос», 2004. — 384 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. — К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. — 240 с.

Хабермас Ю. Политические работы / Сост. А. В. Денежкина ; пер. с нем. Б. М. Скуратова. — М.: Праксис, 2005. — 368 с. — (серия «Новая наука политики»).

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. — М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 784 с. — (Классическая философская мысль).

Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа / Сергей Кара-Мурза. — М.: Алгоритм, 2008. — 704 с.

Хантингтон С. Кто мы? : Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон ; пер. с англ. А. Башкирова. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 635 с.

Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева / Мануель Кастельс. — М.: Academia, 1999. — С. 292—308.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)