ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ДОБИ КОЗАЦТВА ЯК ЧИННИК ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

О. О. Штепа

Анотація


У статті розкриваються особливості формування правової ментальності населення Гетьманщини і її роль у розбудові Козацької держави, відслідковується її генеза та історичні й соціокультурні умови формування.

Ключові слова


козацтво; державотворення; правова ментальність; соціум; гетьман; правосвідомість; Конституція Пилипа Орлика

Посилання


Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / О. Апанович // Сучасність. – 1995. – № 9. – С. 104-108.

Савчинський В.Е. Феномен свободи й «волі» як компонент мілітарної культури й менталітету українського козацтва // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К, 2007. - Випуск 10. - С. 274-283.

Попович, М.В. Українська національна ментальність / М.В. Попович // Проблеми теорії ментальності / М.В. Попович та ін. – К.: Наукова думка, 2006. – 406 с. – С. 232-270.

Худояр Л.В. Становлення принципу рівності у правовій ідеології українського козацтва XVI – у першій третині XVIІ століття / Л.В. Худояр // Часопис Київського університету права – 2013. – № 3. – С. 75-78.

Іванова Л. Проблема автократизму та парламентаризму в політичній культурі українського соціуму (XVIIi ст.) / Л. Іванова // Наука і суспільство. – 2011. – № 3-4. С. 49-64.

Єрмолаєв В. Про деякі спірні питання державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького» / В. Єрмолаєв // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2. – С. 78-88.

Белей І. Демократичне урядування в козацькій республіці / І. Белей // Вісник державної служби України. – 2010. – № 5. – С. 64-70.

Патлачук В.Н. Рада старійшин як юридична установа на Україні в XVII – XVIII ст. ст. / В.Н. Патлачук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С. 185-187.

Максимець Б. Історія становлення інституту парламентаризму в України // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2009. – № 3. – С. 202. – 208.

Мироненко О. Духовні джерела оборони менталітетних традицій «козацьких конституцій» / О. Мироненко // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 58-79.

Журбелюк Г. Орликова Конституція і вияви ментальності українства (до 300-ї річниці першої української Конституції) / Г. Журбелюк // Київська старовина. – 2009. – № 3. – С. 38-49.

Радько П.Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика: монографія / П.Г. Радько; Інститут української історіографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2010. – 348 с.

Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К., Генеза, 1995. – 608 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)