ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗНАННЯ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)

І. П. Скиба

Анотація


У статті із соціально-філософських позицій проведено дослідження місця і ролі інструментального знання у сфері освітніх послуг інформаційного суспільства. Виявлено, що акцент на здобуття саме інструментального знання є одним із пріорітетних напрямків розвитку сучасної освіти.

Ключові слова


освіта; інструментальне знання; інформаційне суспільство; соціальні функції; інформаційні технології

Посилання


Астафьева О. Н. Синергетический поход к исследованию современных социокультурных процессов: методологические основания междисциплинарного анализа / О. Н.Астафьева / Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом «Міръ», 2009 – С. 564-590.

Баранівський В.Ф. Освіта та культура особистості в контексті глобалізації / Барановський В.Ф. // Людина і культура в умовах глобалізації. Збірник наукових статей. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2003.- С. 170-175.

Васильев В.Н. Образование в информационном обществе / В.Н.Васильев, М.В. Сухорукова // XI Всероссийская научно-методическая конференция "Телематика'2004" Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург-10 июня 2004 г. [Электронный ресурс] // Режим доступу: http://tm.ifmo.ru/tm2004/db/doc/get_thes.php?id=305

Жукова Е.А. Hi-Tech: феномен, функции, формы / Е.А. Жукова; под ред. И.В.Мелик-Гайвазян. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2007. – 376 с.

Кивлюк О. Інформаційна педагогіка: філософія, теорія, практика: [монографія] / О. Кивлюк.: УАН ВІР, 2011. – 336 с.

Култаєва М.Д. Динамічне людство, або педагогічні виклики глобалізації / Култаєва М.Д. // Людина і культура в умовах глобалізації. Збірник наукових статей. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. - С. 121-129.

Лях В.В. Інформаційне суспільство і пошуки нової освітянської парадигми / В.В. Лях // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – №1(7). – К.: НАУ, 2008. – С. 29-34.

Оноприенко В.И. Новые оценки путей развития науки / В.И. Оноприенко // Наука та наукознавство. – 2009. – № 3. – С. 122-124. [Рец. на книгу: Наука России. От настоящего к будущему / Ред. В.С.Арутюнов, Г.В.Лисичкин, Г.Г.Малинецкий. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 512 с. (Будущая Россия)].

Пржиленский В.И. Социальные и профессиональные практики как детерминанты эволюции научной рациональности / Пржиленский В.И. // Вестник Ставропольского государственного университета № 61 – 2009 – С. 14 – 21.

Рижко Л.В. Прагматичний поворот у філософії науки та його проблеми / Л.В.Рижко // Наука та наукознавство. – 2003. – № 4. Додаток. – С. 93-98.

Степин В.С. Изменения в структуре науки и современный статус фундаментальных исследований / В.С. Степин // Наука России. От настоящего к будущему. – М., 2009.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)