РЕЦЕПЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЯХ НОВОГО ЧАСУ

С. С. Орденов

Анотація


У статті здійснюється соціально-філософська реконструкція рецепції суспільної правосвідомості в епоху Нового часу.

Ключові слова


раціоналізм; емпіризм; сенсуалізм; секуляризація свідомості; пантеїзм; детермінізм; права і свободи; суспільна правосвідомість; громадянське суспільство

Посилання


Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, с. М. Ковалёв, В. Г. Панов – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

Рационализм / Новая философская энциклопедия / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iph.ras.ru/elib/2552.html

Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М.: Норма, 2005. – 928с.

Асмус В.Ф. Декарт / В.Ф. Асмус – М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. – 373с.

Pеале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Pеале, Д. Антисери – Том 3. Новое время. – ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 736 с.

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза. – Пер. з лат. В. Литвинов; Вст. Слово В. Литвинова. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 237с.

Фишер К. Истрия новой философии: Готфрид Вильгельм Лейбниц: Его жизнь, сочинения и учение : [пер. с нем.] / К. Фишер. – М.: АСТ: Транзит-книга, 2005. – 734 с.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVII века / И.С. Нарский – Учеб. пособие. М., «Высш. школа», 1974. – 379 с.

Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 2 / Сост., ред., авт. примеч. В. В. Соколов; Пер. с лат. и англ.– М.: Мысль, 1991.–731, [1] е., [1] л. ил. – (Филос. наследие)

Локк Дж. Сочинения: в 3 т./Пер. с англ. и лат. Т. З / Ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин. – М.: Мысль, 1988. – 668[1] с: ил., 1 л. портр.– (Филос. наследие).

Абрамов М.А. Шотландская философия века Просвещения / М.А. Абрамов – М., 2000. – 353 с.

Лях В.В. Дискурси раціональності в постмодерній перспективі / В.В. Лях. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «Нау-друк», 2010. – №. 2(12). – 220с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)