ФІЛОСОФСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ МОДЕРНУ

Г. М. Клешня

Анотація


У статті окреслено філософські домінанти доби Модерну в ретроспективі філософської думки Західної цивілізації.

Ключові слова


культура; модерн; традиції; цінності; новий час; західна філософія

Посилання


Арендт X. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. Борисовой И. В. и др.; послесл. Давыдова Ю. Н.; под ред. Ковалевой М. С., Носова Д. М. – М.: ЦентрКом, 1996. 672 с.

Вишинський С. Критична рецепція філософії модерну в дискурсі інтегрального традиціоналізму / С. Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2011. – Спецвип. до Дня знань. – С. 115–126.

Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии 1990. № 4. С.146-165.

Генон Р. Очерки об индуизме / Рене Генон // Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте / Рене Генон. – М. : Беловодье, 2003. – С. 303–406.

Гончаренко К.С. Паноптикон «модерна» в спектре современной философской мысли / К.С. Гончаренко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Т. 21. – Вип. 23 (4) – С. 144-149.

Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. с ит., вступ. ст. и примеч. А. А. Илюшина / – М.: Б. и., 1995. – 800 с.

Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження): Монографія. – К.: Видавництво Європейського ун-ту фінансів, бізнесу та інформаційних систем, 2000. – 423 с.

Козловськи П. Современность постмодерна // Вопросы философии. 1995. № 10. с.85-95.

Новейший философский словарь. Минск,1998.

Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 40-53.

Хабермас Ю. Филослофский дискурс о модерне / Пер. с нем. М.М. Беляева, К. В. Костина, Е.Л. Петренко, И.В. Розанова, Г.М. Северской / – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. – 416 с.

Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 41-63.

Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры / Пер., сост. и Х 35 вступ. ст. Д.В. Сильвестрова; Коммент. Д. Э. Харитоновича - М.: Прогресс – Традиция. – 1997. – 416 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)