СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ)

Н. А. Ченбай

Анотація


У статті акцентується увага на особливостях розвитку соціальних технологій у сучасних соціокультурних умовах.

Ключові слова


технологія; високі технології; соціальні технології; соціально-гуманітарні технології; інформатизація

Посилання


Чирков А.Н. Социальные функции знания в современном обществе. Автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.11 / Чирков Александр Николаевич. – Пятигорск, 2003. – 24 с.

Botkin J., Elmandra M., Malitza M. No Limits to Learning. – Oxford, 1979. – 260 p.

Стефанов Н. Общественные науки и использование технологи / Н. Стефанов. – М., 1976. – С. 182.

Розин В.М. Технология / В.М. Розин // Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2001. – Т. 4. – С. 65.

Поппер К. Открытое общество и его враги / Карл Поппер. - В 2 т. – М., 1992. – С. 65.

Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание, управление / В.Г. Афанасьев. – М., 1983. – С. 369.

Иконникова Г. И. О понятии социальной технологии / Г.И. Иконникова // Философские науки. – № 5. - 1984. – С. 27.

Иванов В.М. Соціальні технології в сучасному світі / В.

Иванов. – М., 1996.

Онопрієнко В.І. Історія, філософія, соціологія науки і технологій: навч. посіб. для магістрантів та аспірантів / Валентин Іванович Онопрієнко, Михайло Валентинович Онопрієнко; НАУ, НАН України, Центр гуманітар. освіти, фізико-техн. навч.-наук. центр. – К.: ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2014. – 447 с.

Горохов В.Г. Розин В.М. Введение в философию техники / В.Г. Горохов, В.М. Розин. – М.: ИНФРА, 1998. – 240 с.

Князєв М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні / М. Князєв. – Випуск 38. – 1995. – 35 с.

Социальные технологии управления обществом: региональный уровень / под ред. Я. А. Маргуляна. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. – 436 с.

Оноприенко В.И. Глобальное сетевое общество и национальная наука / В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2007. – № 1(5). – С. 42-43.

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Э. Агацци. – М.: Моск. филос. фонд, 1998. – 344 с.

Гриценко В. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку / В. Гриценко // Вісник НАН України. – 2005. – № 6. – С. 28-34.

Кримський С. Ранкові роздуми / Зб. ст / С.Б. Кримський. – К.: Майстерня Білецьких, 2009. – 120 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)