ОСОБЛИВОСТІ КРИЗОВИХ ВЗАЄМОДІЙ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

О. М. Сідоркіна

Анотація


У статті розглядаються процеси і взаємодії у структурі соціального, історичного та духовного просторів українського суспільства в умовах деструктивних явищ, визначаються їхні особливості.

Ключові слова


соціальний простір; історичний простір; духовний простір; соціальний час; суспільні відносини; цивілізація; процес; конфлікт; парадоксальність

Посилання


Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене. – К.: Генеза, 1996. – 368 с.

Головаха Є. Патологія посттоталітарного суспільства: від психіатричного самодіагнозу до аналізу специфічних соціопатій / Головаха Є, Паніна Н. // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 5. – С.19-39.

Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами / Дж. Даймонд; пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбал. – К.: Ніка-Ценр, 2012. – 488 с.

Мак-Ніл В. Піднесення Заходу: Історія людського суспільства / В. Мак-Ніл; пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 112 с.

Потемкин В. К. Пространство в структуре мира. / Потемкин В. К., Симанов А. Л. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 176 с.

Рєзанова Л. Релігійний ренесанс: спроба соціологічної діагностики / Л. Рєзанова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 114-125.

Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с.

Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. Том 2. / Арнольд Тойнбі; пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращука. – К.: Основи, 1995. – 407 с.

Тощенко Ж. О парадоксах общественного сознания / Ж. Тощенко //СОЦИС – 1995. – № 11. – С.3-11.

Цимбал Т. Післямова // Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами / Дж. Даймонд; пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбал. – К.: Ніка-Ценр, 2012. – С. 455-461.

Штомпка П. Социальное измерение как травма / П. Штомпка // Социологическое исследования. – 2001. – № 1. – С. 6 – 16; 2001. – № 2. – С.3-12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)