ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

І. В. Литовченко

Анотація


У статті здійснюється соціально-філософське дослідження особливостей інституціалізації суспільного життя в умовах глобалізації. Проаналізовано сутність трансформації традиційних соціальних інститутів під впливом глобалізаційних процесів.

Ключові слова


глобалізація; інституціалізація; соціальний інститут; трансформація; інформаційно-комунікаційні технології; глобалізаційні процеси

Посилання


Кардонова, И. А. Глобализация как социокультурная трансформация: институциональная перспектива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.11 "Социальная философия" / Кардонова, Ирина Александровна. – Иркутск, 2007. – 22 с.

Робертс Д. Крах модернизации: глобализация и культура [Електронний ресурс] / Джон Робертс // Художественный журнал. – 2004. – №4. – Режим доступу до ресурсу: http://xz.gif.ru/numbers/56/3/.

Иноземцев В. Л. Вестернизация как глобализация и "глобализация" как американизация [Електронний ресурс] / В. Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 2004. – №4. – Режим доступу до ресурсу: http://ec-dejavu.ru/g/Globalization.html.

Деррида Ж. Глобализация, мир и космополитизм [Електронний ресурс] / Жак Деррида // Космополис. – 2004. – №2 (8). – Режим доступу до ресурсу: http://www.risa.ru/cosmopolis.

Зотов В. В. Информационно-коммуникативные основы институциональных изменений современного российского общества: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. соц. наук : спец. 22.00.04 "Социальная структура, социальные институты и процессы" / Зотов Виталий Владимирович – Москва, 2009. – 48 с.

Налетова И. В. Процессы глобализации и интернационализации в современном высшем образовании / И. В. Налетова. // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2005. – Вып. №2 – С. 777-781.

Нуруллаев А. А. Проблемы диалога религий в эпоху глобализации [Електронний ресурс] / А. А. Нуруллаев // Вестник российского университета дружбы народов. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://www.humanities.edu.ru.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)