ОБРИСИ СИСТЕМНОГО РОЗУМІННЯ ПСИХІКИ

Н. В. Іщук

Анотація


У статті аналізуються методологічні підвалини застосування системного підходу до дослідження психіки. Через ретроспективний огляд основних системних парадигм окреслюються специфіка та перспектива цього підходу під кутом зору тенденцій сучасної філософії.

Ключові слова


система; системний підхід; психіка; свідомість; редукціонізм

Посилання


Аристотель. О душе. Режим доступу: //http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/arist/01.php.

Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке: принципы и перспективы // Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. ред. Л. П. Киященко и В. С. Степин.- СПб.: Издательский дом «Міръ», 2009.- С. 361-397.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. // Выготский Л. С. Собр. соч. В6-ти т. Т.1. – М.: Педагогика, 1982. – 487 с.

Гуссерль Е. Картезианские размышления. Режим доступу: http://monologos.ru/gusserl-e-kartezianskie-razmyishleniya/.

Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Сочинения в 2 т. - Т. 1. - М.: Мысль, 1989. – С. 481-572.

Ершова-Бабенко И.В. Место психосинергетики в постнеклассике // Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. ред. Л.П. Киященко и В.С. Степин.- СПб.: Издательский дом «Міръ», 2009.- С. 460-491.

Петровський А.В., Ярошевський М.Г. Основы теоретической психологии.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 528 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)