ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК РЕСУРСНА МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ПОСТМОДЕРНУ

Е. М. Герасимова

Анотація


У запропонованій публікації здійснюється змістовний соціально-філософський аналіз підґрунтя формування постмодерністської концепції освіти у загальнокультурному контексті з урахуванням впливу феномену масових комунікацій сучасної цивілізації; досліджується структурно-функціональний механізм оновлення національної освіти та можливість створення поліваріантних культурно-освітніх моделей.

Ключові слова


освіта; масові комунікації; ситуація Постмодерну; технологічна реальність; культура; учбовий процес

Посилання


Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с.

Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия / В. Вельш // Путь. – 1992. – № 1. – С. 109-137.

Вища освіта в Україні: навч. посіб./ за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 205 с.

Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Джон Дьюи. – М.: Совершенство, 1997. – 208 с.

Лукьянец В.С. Наука в горизонте постэсхатологической эпохи / В.С. Лукьянец // Практична філософія. – № 2. – 2003. – С. 3 – 19.

Лук’янець В.С. Наука в інтер’єрі постмодерну / В.С. Лук’янець // Філософська думка. – № 1. – 2005. – С. 3 – 22.

Махлин В.Л. М. Бахтин: философия поступка / В.Л. Махлин. – М.: Знание, 1990. – 64 с.

Український соціум / [О.С. Власюк, В.С. Крисаченко, М.Т. Спепико та ін.] за ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – 792 с.

Хабермас Ю. Философський дискурс о модерне / Юрген Хабермас; [пер. с нем.]. – М.: Изд-во «Весь мир», 2003. – 416 с.

Ясперс К. Смысл и назначении истории / М.И. Левина, П.П. Гайдученко (сост.); М.И. Левина (пер. с нем.). – 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – 527с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)