ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В. П. Бех, Ю. В. Бех

Анотація


У статті розглянуто зміст філософського аналізу проблем професійної освіти, що складається зі встановлення природи явища, його сутності, змісту, форм, світогляду та ідеології пізнання, місця людини в ньому і моделювання механізму самовідтворення.

Ключові слова


природа явища; сутність; зміст; форми; світогляд; ідеологія пізнання; людина; моделювання явища

Посилання


Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л, Изд-во Лен. ун-та, 1968. – 339 с.

Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Тектология. В 2-х томах. – М.: Экономика, 1989. – Т.1.- 304 с.

Боголюбова Е.В. Культура и общество. – М.: Изд-во МГУ, 1978.- 232 с.

Гегель Г. Наука логики. – М.: Мысль, 1971. – Т. 2. – 248 с.

Гегель Г. Наука логики. – М.: Мысль, 1970. – Т. 1. – 501 с.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – М.: Мысль. – 1977. – Т.3.- 471 с.

Духовное производство: Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. – М.: Наука, 1981. - 352 с.

Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. – 1997. – № 7. – С.109 -125.

Мамардашвили М.К. К вопросу о материалистической схеме анализа сознания (по работам К. Маркса) // Социальная природа познания. – М.: Наука, 1979, вып.1. - 280 с.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990.- 365 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.26. Ч.3.- 674 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.3. – 629 с.

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. – М.: Издательство “МИР ИДЕЙ”, АО АКРОН, 1995. – 432 с.

Принципы организации социальных систем: Теория и практика / Под ред. М.И. Сетрова. – К. – Одесса: Выща школа. Головное изд-во, 1988. – 242 с.

Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

Философский энциклопедический словарь / Под ред. С.С. Аверинцева, Э.А.Араб – Оглы, Л.Ф.Ильичева и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)