РЕЛІГІЙНО-АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

І. В. Шавріна

Анотація


Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до осмислення співвідношення цінностей і релігії в житті людини і соціуму. Розглядаються методологічні проблеми функціонування системи цінностей в суспільстві та формування моральності людини.

Ключові слова


людина; аксіологія; релігія; соціум, віра; життєдіяльність; свідомість; психологія; моральність

Посилання


Аболіна, Т.Г. Етичні норми і цінності: проблеми обґрунтування / Аболіна Т.Г., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Малахов В.А. – К.: Стилос, 1997. – с. 24 – 79.

Василенко, В.О. Цінність і оцінка. – / В.О.Василенко. – К.: Вища школа, 1964. – 160 с.

Выжлецов, Г.П. Аксиология культуры / Г.П.Выжлецов. – СПб.:Алетейя, 1994. – 312 с.

Гегель Г. Феноменология духа. Наука об опыте сознания // Гегель Г. Феноменология духа. Философия истории / Г.Гегель. – М.: Эксмо, 2007. – с. 7 – 476.

Гегель Г. Философия религии /Г. Гегель – В 2-х т. – М.: Мысль, 1976. – Т.1. – 532 с.

Дельгадо, Х. Мозг и сознание. – / Х.Дельгадо. – М.: Прогресс, 1971. – 289 с.

Зеленкова, И.Л. Проблема смысла жизни / И.Л.Зеленкова – Мн.: Знание, 1994. – 124 с.

Каган, М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). – / М.С. Каган. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.

Каган, М.С. Философия культуры. – / М.С.Каган. – СПб.: Ювента, Наука,1996. – 287 с.

Каган, М.С. Философская теория ценности / М.С. Каган. – СПб.: Ювента, Наука, 1997. – 255 с.

Кримський, С.Б. Запити філософських смислів / С.Б.Кримський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении./Л.Леви-Брюль. – М.: Педагогика – Пресс, 1999. – 608 с.

Мартинюк, С.Є. Генезис інформаційної цивілізації / С.Є. Мартинюк. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 192 с.

Ручка, А.А. Ценностный подход в системе социо-логического знания / А.А.Ручка. – К.: Наук. думка, 1987. – 167 с.

Ручка, А.А. Природа людини як предмет теоретико-соціологічного дискурсу / А.А.Ручка. – Методологічні проблеми культурної антропології та етноантропології. – Зб. наук. пр. – К: Ін-т культури НАМ України, 2011. – С. 20–31.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии./ Л.Н. Столович. – М.: Наука, 1994. – 236 с.

Тейяр де Шарден, П. Феномен человека / П.Тейяр де Шарден. – М.: Прогресс, 1992. – 180 с.

Туровский, М.Б. Философские основания культурологии / М.Б. Туровский. – М.: Наука, 1997. – 237 с.

Фейербах, Л. История философии // Фейербах Л. Собрание произведений в 3-х т. – Т.2. – М.: Наука, 1967. – C. 12 – 127.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)