ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА ЯК КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ: М.Я. ДАНИЛЕВСЬКИЙ – К.М. ЛЕОНТЬЄВ – М.О. БЕРДЯЄВ – П.О. СОРОКІН

І. С. Стокалич

Анотація


У статті розкриваються особливості розуміння цивілізації та культури в російській філософії ХIХ-ХХ ст. Показується, що історико-філософська реконструкція поглядів М. Данилевського, К. Леонтьєва, М. Бердяєва, П. Сорокіна на суперечливий зв'язок цивілізації та культури дозволяє побачити схожі риси в їх оцінках та підходах до проблеми.

Ключові слова


культура; цивілізація, історія; типологія культур і цивілізацій; «квітуча складність»; доля людини; філософія історії

Посилання


Бистрицький Є.К., Пролеєв С.В., Кобець Р.В., Зимовець Р.В. Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець. – К.: «Альтерпрес», 2003. – 192 с.

Стёпин В.С. Высокие технологии и проблема ценностей / В.С. Стёпин // Высокие технологии и современная цивилизация. – М.: ИФ РАН, 1999. – 131 с. – С. 4-10.

Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю.В. Павленко. – К.: Феникс, 2002. – 760 с.

Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в современную эпоху / Н.В. Мотрошилова. – М.: ИФ РАН, 2007. – 268 с.

Діденко Г.М. Проблема «цивілізованого безкультур’я» в сучасному суспільстві / Г.М. Діденко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». Вип. 18. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 190 с. – С. 40-47.

Харченко С.П. Етнокультурні цивілізації в контексті само розгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 [Текст] / Сергій Петрович Харченко; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 20 с.

Александрова М.В. Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ – початок ХХ століть): автореф. дис. … канд. філос. наук: 17.00.01 [Текст] / Марина Вячеславівна Александрова; Харківська державна академія культури. – Х., 2003. – 16 с.

Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре. Приложение / Н.А. Бердяев // Бердяев Николай. Смысл истории. – М.: «Мысль», 1990. – 175 с. – С. 162-174.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я Данилевский. – М.: Книга,1991. – 576 с.

Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. Избранные статьи / К.Н. Леонтьев. – М.: Молодая гвардия, 1992. – 320 с.

Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство / К.Н. Леонтьев. – М.: Эксмо, 2007. – 896 с.

Бердяев Н.А. К. Леонтьев – философ реакционной романтики / Н.А. Бердяев // Бердяев Н.А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные. – М.: Канон+; Реабилитация, 2002. – 655 с. – С. 342-373.

Трёльч Э. Историзм и его проблемы / Э. Трёльч. – М.: «Юрист», 1994. – 720 с.

Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев // Бердяев Николай. Смысл истории. – М.: «Мысль», 1990. – 175 с.

Сорокин П.А. Социокультурная динамика / П.А. Сорокин. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 344 с.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. -М.: Политиздат, 1992. – 543 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)