ІНТЕРНЕТ ТА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

Л. А. Ороховська

Анотація


Питання про віртуальну реальність світоглядне по своїй суті, оскільки воно стосується відношення до реальності та до самої людини. У статті проводиться філософський аналіз даного явища та дослідження антиномій, які виникають при цьому

Ключові слова


медіакультура; мас-медіа; масова комунікація; віртуалізація; інформаційне суспільство; людина

Посилання


Кедрова Г. Е. Интернет-технологии и коммуникативные проблемы лингводидактики / Язык средств массовой информации / Под ред. М. Н. Володиной. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – С. 569-669. – (Gaudeamus).

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Мануель Кастельс; Пер. з англ. – К.: «Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. – 304 с. (Cogitatio nova).

Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Джеймс Лалл; пер. з англ. О. Гриценка [та ін.]; за ред. О. Гриценка, Н. Гончаренко. – К. : К. І. С., 2002. – 264 с.

Філософський енциклопедичний словник / під ред. В. І. Шинкарука та ін. – К. : Абрис, 2002. – 744 с.

Баева Л. В. Электронная культура: опыт философского анализа / Л. В. Баева // Вопросы философии. – 2013. – № 5. – C. 75-83.

Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. – К. : Критика, 2010. – 656 с.

Хабермас Ю. А. Европа. Небольшие политические сочинения, ХІ / Юрген Хабермас; пер с нем. Б. М. Скуратова. –М.: Издательство «Весь мир», 2012. – 160 с. (Тема).

От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже тысячелетий / под ред. Я. Н. Засурского, Е. Л. Вартановой. – М. : МГУ, 2000. – 256 с.

Ягодзінський С. М. Людський потенціал мережевих технологій / С. М. Ягодзінський // Вісник національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2011. – № 2 (14). – С. 80-84.

Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития; пер. с нем. – М. : Республика, 1997. – 240 с. – (Философия на пороге нового тысячелетия).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)