Том 3, № 4 (2007)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПИТАННЯ ПРЕДМЕТА ТА ПРИНЦИПІВ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК ПРИНЦИП ПРАВА PDF
В. В. Костицький 4-8
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ПОВІТРЯНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ PDF
В. С. Цимбалюк 9-15
ІНФОРМАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПОВІТРЯНОГО ПРАВА PDF
М. О. Раскалєй 16-20
БЕЗПЕКА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЯК КОМПЛЕКСНЕ ПОНЯТТЯ PDF
А. В. Філіппов 21-26
СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТА ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Є. Т. Шереметьєва, О. Ю. Шереметьєва 27-32
МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ І ПРАКТИКОЮ PDF
С. Г. Кузін 33-37
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО ПОВІТРЯНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Миронець 38-42
ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК СКЛАДОВА ПІДТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
О. О. Золотар 43-46
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПРАВОЗНАВЦІВ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ І КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Н. М. Пісоцька 47-49

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ НАУКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ PDF
Г. В. Задорожня 50-52
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ ПРО АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ Без заголовку PDF
А. О. Гелич, Ю. О. Гелич 53-56
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
С. Т. Гончарук 57-60
ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
А. П. Гаврилішин, В. П. Козирєва 61-66
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Н. М. Корчак, Ю. О. Гелич 67-69
ПОНЯТТЯ ПРАВА КОНЦЕСІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Ю. В. Корнєєв 70-73


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949