Том 1, № 18 (2011)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Роман Васильович Яцишин 5-9
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ОПЕРАТОРА З ПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ PDF
Наталія Володимирівна Федорченко 10-15

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗЕМСЬКІ І МІСЬКІ УСТАНОВИ 1870-1880-х РОКІВ В ОЦІНЦІ О. КОНИСЬКОГО PDF
Олексій Володимирович Александров 16-19
ПРАВО В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ОСМИСЛЕННЯ PDF
Тетяна Олександрівна Подковенко 20-23
РОЛЬ ПАЦИФІЗМУ У НОРМАТИВНОМУ ЗАКРІПЛЕННІ ВІДМОВИ ВІД ВІЙНИ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ТА НЕЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ PDF
Ольга Генадіївна Широкова-Мурараш, Ніна Сергіївна Кельбас 24-29

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ PDF
Олег Валерійович Бойченко, Оксана Олександрівна Ончурова 30-34
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ PDF
Алла Йосипівна Бучинська 35-38
СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Миколаївна Глибіна 39-41
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СПІВВІДНОШЕННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ PDF
Петро Васильович Діхтієвський 42-45
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 46-50
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ніна Володимирівна Теремцова 51-53

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ PDF
Сергій Ярославович Вавженчук 54-56
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ PDF
Марина Миколаївна Великанова 57-61
ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА PDF
Лілія Георгіївна Паращук 62-65

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Катерина Борисівна Починок 66-70
ПРО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА МАЙНОВІ І ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ ЧЛЕНІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УЧАСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ PDF
Людмила Станіславівна Тараненко 71-74
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анатолій Олексійович Яфонкін, Юлія Анатоліївна Яфонкіна 75-79

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ PDF
Вадим Петрович Верченко 80-84
ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ В ТУРИЗМІ: ДОСВІД УКРАЇНИ PDF
Інна Миколаївна Доляновська 85-87
СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ PDF
Інесса Леонідівна Жук, Олена Миколаївна Неживець 88-91
МІСЦЕ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ PDF
Олександр Іванович Мотлях 92-95
ОКРЕМІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ PDF
Анна Олександрівна Потильчак 96-99
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ПРОКУРОРА СУБ'ЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ PDF
Ірина Борисівна Ротнова 100-104
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ PDF
Вікторія Олександрівна Улибіна 105-108
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Ігор Володимирович Хорт 109-112

ПРАВОВА ОСВІТА

І МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (24 лютого 2011 p., м. Київ) PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Марина Миколаївна Великанова 113-115


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949