Право на страйк та його реалізація в Україні

Валентина Миколаївна Слома

Анотація


У статті досліджено умови та прядок реалізації найманими працівниками права на страйк.
Також охарактеризовано наслідки визнання страйку незаконним.

Ключові слова


трудові відносини; найманий працівник; роботодавець; страйк

Посилання


Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua

Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку, затв. наказом НСПП від 18.11.2008 № 131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ligazakon.ua

Абрамова О. В. Законодательство государств СНГ о коллективных трудових спорах / О. В. Абрамова // Трудовое право. – 2000. – № 4. – С. 68.

Анисимов Л. Н. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора / Л. Н. Анисимов // Трудовое право. – 2006. – № 6. – С. 55-58.

Німак К. Страйк як засіб вирішення колективних трудових спорів / К. Німак // Юридичний журнал. – 2013. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ustinian.com.ua

Павлик П. М. Трудове право України / П. М. Павлик. – К.: Університет «Україна», 2006. – 466 с.

Сокол М. В. Права та гарантії працівників у процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав / М. В. Сокол [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.apdp.in.ua

Швець Н. Відмінності страйків від інших акцій протесту / Н. Швець // Право України. – 2007. – № 8. – С. 57-60.

Швець Н. Умови реалізації права на страйк / Н. Швець // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 118-121.

Швець Н. Реалізація права на страйк в Україні та за її межами / Н. Швець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – С. 55-57.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.