РОЛЬ ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Olga V. Voronova, Valeriia V. Filinovych

Анотація


Метою даного дослідження є вивчення сутності веб-середовища дистанційного навчання та впровадження веб-сервісів і систем дистанційного навчання в освітній процес наукових установ країни, в тому числі юридичного факультету НАУ. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи. Використання цих методів дало можливість проаналізувати фактори, що впливають на інтернет-середовище дистанційного навчання для кращої освітньої підготовки студентів юридичних факультетів. У якості результату дослідження, на підставі аналізу, проведеного його авторами, можна зробити висновок про недостатню підготовку кадрів в освітніх установах. До роботи в цій сфері залучено велику кількість низькокваліфікованих фахівців, які, навіть володіючи педагогічними навичками, не розуміються на інформаційних технологіях. Ефективність такого навчання може бути невеликою, а це, в свою чергу, формує у звичайних людей думку про те, що дистанційне навчання не зможе дати хорошого результату. Але при правильному підході керівництва освітніх установ ситуацію можна виправити. Для цього необхідно активно впроваджувати в навчальний процес системи дистанційного навчання, проводити семінари і лекції для співробітників, на яких педагогів будуть навчати взаємодії із веб-середовищем для організації дистанційного навчання майбутніх професіоналів. Обговорення: автори пропонують вдосконалити навчальний процес на юридичному факультеті із урахуванням викликів та загроз сьогодення, наприклад, пандемії коронавірусу тощо. Що ж стосується освітньої підготовки майбутніх юристів, необхідно задіяти всесвітньо відомі сервіси та інструменти, які допоможуть зробити веб-середовище дистанційного навчання максимально сприятливим, прозорим і зрозумілим для кожного освітянина та студента.

Розвиток новітніх інформаційних технологій дозволив навчальним закладам впроваджувати дистанційні форми навчання. Це, в свою чергу, дало змогу розширити коло осіб, які бажають отримати спеціальну освіту, шляхом використання переваг відкритого середовища для навчання у будь-який час. Дослідження та аналіз у сфері дистанційного навчання за допомогою використання веб-середовища на даний момент ще не мають систематичного і критичного характеру. Але активна робота у цій сфері ведеться, бо це дає змогу розширити освітні можливості.

Авторами даного дослідження було детально розглянуто найбільш актуальні платформи та сервіси веб-середовища дистанційного навчання, що безпосередньо використовуються під час освітньої підготовки студентів - майбутніх юристів.


Ключові слова


дистанційне навчання; веб-середовище дистанційного навчання; освітні технології; юридична освіта; підготовка юристів

Посилання


Berg G.A., Simonson M. Distance learning. Encyclopedia Britannica, Inc. 2019. URL: https://www.britannica.com/topic/distance-learning/Academic-issues-and-future-directions.

Falowo R.O. (2007). Factors impeding im-plementation of web-based distance learning. AACE Journal. № 15(3). P. 315-338.

Mshvidobadze T., Gogoladze T. About web-based distance learning. International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS). 2012. № 3. С. 133-143. https://doi.org/10.5121/ijdps. 2012.3313

Stauffer B. What’s the Difference Between Online Learning and Distance Learning? Applied Educational Systems. 2020. URL: https://www. aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning

Аминулa Л.Б., Чайка Л.В. Электронное дистанционное обучение с использованием сервисов WEB 2.0. Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер. управление, вычисл. техн. информ. 2016. № 1. С. 98-104.

Золотухин С. 8 систем дистанционного обучения: какую выбрать школе, репетитору, тренеру? Eduneo. 2019. URL: https://www. eduneo.ru/3-besplatnye-sistemy-distancionnogo-obucheniya-obzor/.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квіт. 2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

References

Berg G.A., Simonson M. Distance learning. Encyclopedia Britannica, Inc. 2019. URL: https://www.britannica.com/topic/distance-learning/Academic-issues-and-future-directions.

Falowo R.O. (2007). Factors impeding im-plementation of web-based distance learning. AACE Journal. № 15(3). P. 315-338.

Mshvidobadze T., Gogoladze T. About web-based distance learning. International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS). 2012. № 3. С. 133-143.

Stauffer B. What’s the Difference Between Online Learning and Distance Learning? Applied Educational Systems. 2020. URL: https://www. aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning

Aminula L.B., Chajka L.V. Jelektronnoe distancionnoe obuchenie s ispol’zovaniem servisov WEB 2.0. Vestn. Astrahan. gos. tehn. un-ta. Ser. upravlenie, vychisl. tehn. inform. 2016. № 1. S. 98-104.

Zolotuhin S. 8 sistem distancionnogo obuchenija: kakuju vybrat’ shkole, repetitoru, treneru? Eduneo. 2019. URL: https://www. eduneo.ru/3-besplatnye-sistemy-distancionnogo-obucheniya-obzor/.

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro dystancijne navchannja: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrai’ny vid 25 kvit. 2013 r. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.