АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ОСОБИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДО НЕЇ ПОКАРАННЯ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ СУМІЖНИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Софія Яківна Лихова

Анотація


Рецензія на монографію К.А. Новікової «Обмеження свободи як вид покарання».

Рецензент зазначає, що враховуючи юридичне і практичне значення застосування інституту обмеження права людини на свободу, питання про необхідність мінімізації зловживань обмеженням свободи людини потребує науково-теоретичного осмислення.

Рецензована монографія є значним внеском у вирішення складних теоретико-прикладних проблем кримінального права України.

Теоретичні обгрунтування, висновки і пропозиції становлять значний інтерес як для юридичної науки, так і для практичної діяльності судових органів.

 


Ключові слова


особиста свобода; обмеження свободи; злочин; покарання

Посилання


Новікова К.А. Обмеження свободи як вид покарання: монографія / за заг. ред. Ю.А. Пономаренка. Харків: Право, 2019. 288 с.

References

Novikova K.A. Obmezhennja svobody jak vyd pokarannja: monografija / za zag. red. Ju.A. Ponomarenka. Harkiv: Pravo, 2019. 288 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.