МІЖНАРОДНИЙ СУД ПРАВОСУДДЯ, РОЛЬ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ВРЕГУЛЮВАННІ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Кенуль Абюльфаз гызы Габибова

Анотація


Мета: визначення основних функцій судів, що діють у світовому просторі та просторі Європейського Союзу, і встановлення особливостей діяльності Міжнародного Суду, Європейського Суду Cправедливості і Міжнародного кримінального суду. Методи: порівняння, аналізу, синтезу та історичний метод. Результати: встановлено, що Міжнародний Суд, Європейський Суд Cправедливості і Міжнародний кримінальний суд відрізняються не тільки своєю територіальної юрисдикцією. Зокрема, той факт, що в Європейському суді адвокати, поряд із суддями, також можуть вважатися окремою адміністративною посадою, мати повноваження давати відгуки (незважаючи на те, що ці відгуки не є імперативними), та істотно впливати, відрізняє його від інших судів і є вельми цікавою особливістю, що може мати практичне значення, в тому числі  для Азербайджанської Республіки. Обговорення: проблеми функціонування Міжнародного Суду Правосуддя, ролі і напрямки діяльності Європейського Суду Справедливості у врегулюванні спірних правовідносин.

Ключові слова


Міжнародний Суд; Європейський Суд Справедливості; преюдиціальна юрисдикція; Європейське право; Європейське прецедентне право; інститут Європейського Союзу

Посилання


Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики. «Hüquq Yayın Evi». Баку, 2019.

Barents R. «The Court of Justice After the Treaty of Lisbon», Common Market Law Review, 2010, Cilt: 47, say 13.

Гусейнова Ф., Гараева М. Суд Европейского Союза. Баку: Издательско-полиграфическое предприятие «Гюнеш-Б», 2016.

Kaczorowska A. European Union Law, Pub-lished by Routledge-Cavendish, Abingdon, Oxon 2009.

Mansell W., Openshaw K. İnternational Law (a critical introduction). Oxford and Portland Oregon, 2013.

Meral Ö.S. Avrupa Birliği/Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

Международный Суд. URL: https://az. wik-ipedia.org/wiki/Beynəlxalq_Ədalət_Məhkəməsi.

The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

The Court of Justice of the European Union. Management report 2017 (annual activity report for the financial year 2017 article 66(9) of the financial regulation). URL: https://curia.europa.eu/jcms/ up-load/docs/application/pdf/2018-06/rapport_gestion_ 2017_en-web.pdf

Court of Justice. URL: https://curia. europa. eu/jcms/jcms/Jo2_7026/en/

Avrupa birligi adalet divani dava süreci. URL: https://www.anayasa.gov.tr/ media/3597/ abadaletdivanidavasureci.pdf

Правовая платформа. URL: http:// legalre-form.az/news.php?readmore

References

Ugolovnyj Kodeks Azerbajdzhanskoj Respubliki. «Hüquq Yayın Evi». Baku, 2019.

Barents R. «The Court of Justice After the Treaty of Lisbon», Common Market Law Review, 2010, Cilt: 47, say 13.

Gusejnova F., Garaeva M. Sud Evropejskogo Sojuza. Baku: Izdatel’sko-poligraficheskoe predprijatie «Gjunesh-B», 2016.

Kaczorowska A. European Union Law, Published by Routledge-Cavendish, Abingdon, Oxon 2009.

Mansell W., Openshaw K. İnternational Law (a critical introduction). Oxford and Portland Oregon, 2013.

Meral Ö.S. Avrupa Birliği/Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

Международный Суд. URL: https://az. wik-ipedia.org/wiki/Beynəlxalq_Ədalət_Məhkəməsi.

The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

The Court of Justice of the European Union. Management report 2017 (annual activity report for the financial year 2017 article 66(9) of the financial regulation). URL: https://curia.europa.eu/jcms/ up-load/docs/application/pdf/2018-06/rapport_gestion_ 2017_en-web.pdf

Court of Justice. URL: https://curia. europa. eu/jcms/jcms/Jo2_7026/en/

Avrupa birligi adalet divani dava süreci. URL: https://www.anayasa.gov.tr/ media/3597/ abadaletdivanidavasureci.pdf

Правовая платформа. URL: http:// legalre-form.az/news.php?readmore


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.