СПОЖИВЧИЙ ЕКСТРЕМІЗМ І НЕЗАВИДНЕ СТАНОВИЩЕ ПРОДАВЦЯ

Valeriya V. Filinovych

Анотація


Наші співвітчизники відчули себе більш захищенними під час отримання послуг та купівлі товарів, коли у 1991 році Постановою № 1024-XII Верховної Ради було введено в дію Закон України про захист прав споживачів. Ми звикли до того, що клієнт завжди правий у відносинах із постачальником послуги, продавцем чи виробником товару. Тим не менш, деякі із клієнтів ведуть себе нечесно, тим самим виступаючи споживчими екстремістами.

Українське законодавство має серйозні прогалини щодо даного питання. Більш того, у Законі України про захист прав споживачів можна простежити тенденцію завчасного ставлення до продавця (виконавця робіт, виробника продукції) як до винної та несумлінної сторони, бо саме для такого суб’єкта нашим недосконалим законодавством передбачено більша кількість о обов’язків, аніж прав, при цьому у «постраждалого» споживача - все навпаки.

Метою написання даної статті стало вивчення поняття і сутності споживчого екстремізму (тероризму). Автор спробує знайти дієве рішення для суперечок між продавцем і покупцем. Методологічну основу дослідження склали філософські, ідеологічні, загальнонаукові та спеціальні методи. У даній статті в ході дослідження були проаналізовані такі відомі справи як Liebeck v. McDonald's Restaurants, Microwaved poodles, Armed Robbery in Disneyland та інші. Для ілюстрації описуваного поняття споживчого тероризму автором наводяться найбільш вдалі повсякденні приклади такої поведінки, як на прикладі молоді, так і на прикладі відносин між дорослими людьми та підприємцями. Результатом дослідження стало формування поняття споживчого екстремізму як недобросовісних дій, якими оперують відповідно до закону споживачі з метою отримання прибутку від продавця, а не відновлення свого порушеного права. Також автор з’ясує, що в українському законодавстві немає адекватного регулювання цього питання та запропонує перелік дій, які необхідно вжити при взаємодії зі споживчим екстремістом. Дискусія в статті торкнеться вдосконалення національного законодавства в сфері споживчого тероризму, а також пошуку методів, які необхідно вжити при спілкуванні з терористом-споживачем.


Ключові слова


захист споживачів; захист прав виробника продукції; споживчий екстремізм; споживчий тероризм; захист прав продавця; захист прав постачальника послуг

Посилання


Liebeck v. McDonald's Restaurants, P.T.S., Inc., No. D-202 CV-93-02419, 1995 WL 360309 (Bernalillo County, N.M. Dist. Ct. August 18, 1994). URL: https://www.coursehero.com/file/ p1adf553/Liebeck-v-McDonalds-Restaurants-PTS-Inc-No-D-202-CV-93-02419-1995-WL-360309/ (дата звернення: 25.10.2018).

Gerlin A. A Matter of Degree: How a Jury Decided That a Coffee Spill Is Worth $2.9 Million. The Wall Street Journal. 1994. № 9. P. A1.

Кузнецов И.Н. Управление продажами: учебно-практическое пособие. 3-е изд. Москва: Дашков и К°, 2016. 492 с.

Woodyard Chris. Disneyland Rarity: An Armed Robbery. Los Angeles Times. 1997. P. A22.

Microwaved poodles, McCoffee spills – and other phoney lawsuits / Out-Law. URL: https://www.out-law.com/page-3396 (дата звер-нення: 25.10.2018).

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 трав. 1991 р. № 1024-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 380.

Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009 – 2012 рр.) / Верховний Суд України. 2013. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/ show/n0006700-13 (дата звернення: 25.10.2018).

Нестеров А. Потребительский экстремизм в Беларуси: игра не по правилам / Gastronom.by. 2003. URL: http://gastronom.by/news/ prodovolstvennyj-rynok/analitika-rynka/1127-customer-sp-2003179183 (дата звернення: 25.10.2018).

Доронина Л. «Потребительский экстремизм» или как защититься от недобросоветсных потребителей / Мальтов и партнеры. URL: http://www.maltov.ru/ about/publications/doronina/ (дата звернення: 25.10.2018).

References

Liebeck v. McDonald's Restaurants, P.T.S., Inc., No. D-202 CV-93-02419, 1995 WL 360309 (Bernalillo County, N.M. Dist. Ct. August 18, 1994). URL: https://www.coursehero.com/file/p1adf553/Liebeck-v-McDonalds-Restaurants-PTS-Inc-No-D-202-CV-93-02419-1995-WL-360309/ (дата звернення: 25.10.2018).

Gerlin A. A Matter of Degree: How a Jury Decided That a Coffee Spill Is Worth $2.9 Million. The Wall Street Journal. 1994. № 9. P. A1.

Kuznecov I.N. Upravlenie prodazhami: uchebno-prakticheskoe posobie. 3-e izd. Moskva: Dashkov i K°, 2016. 492 s.

Woodyard Chris. Disneyland Rarity: An Armed Robbery. Los Angeles Times. 1997. P. A22.

Microwaved poodles, McCoffee spills – and other phoney lawsuits / Out-Law. URL: https://www.out-law.com/page-3396 (дата звернення: 25.10.2018).

Pro zahyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrai'ny vid 12 trav. 1991 r. № 1024-XII. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1991. № 30. St. 380.

Sudova praktyka z rozgljadu cyvil'nyh sprav pro zahyst prav spozhyvachiv (2009 – 2012 rr.) / Verhovnyj Sud Ukrai'ny. 2013. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/ show/n0006700-13 (data zvernennja: 25.10.2018).

Nesterov A. Potrebitel'skij jekstremizm v Belarusi: igra ne po pravilam / Gastronom.by. 2003. URL: http://gastronom.by/news/ prodovolstvennyj-rynok/ analitika-rynka/ 1127-customer-sp-2003179183 (data zvernennja: 25.10.2018).

Doronina L. «Potrebitel'skij jekstremizm» ili kak zashhitit'sja ot nedobrosovetsnyh potrebitelej / Mal'tov i partnery. URL: http://www.maltov.ru/ about/publications/doronina/ (data zvernennja: 25.10.2018).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.