КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Olga A. Husar

Анотація


Мета: у статті визначено поняття «культура безпеки» в цивільній авіації та проаналізовані адміністративно-правові аспекти, що впливають на формування культури безпеки цивільної авіації в Україні. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: проаналізовані нові види загроз для цивільної авіації, наведені види заходів, що здійснюються уповноваженим органом у галузі цивільної авіаці для покращення культури безпеки в цивільній авіації. Визначено системоутворюючі компоненти культури безпеки в сфері цивільної авіації: 1) існування системи персоналу цивільної авіації, де інтегруючою ознакою виступає безпека авіації; 2) здійснення державного управління безпекою цивільної авіації; 3) адміністративно-правові норми, що регулюють відносини щодо забезпечення безпеки у сфері цивільної авіації; 4) здійснення адміністративно-правових заходів із забезпечення захисту, охорони та безпеки пасажирів; 5) діяльність Державної авіаційної служби України, що спрямована на здійснення державного контролю та нагляду за безпекою польотів; організацію розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації; сертифікацію та реєстрацію об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування їх діяльності; здійснення заходів щодо забезпечення екологічної, інформаційної безпеки у галузі цивільної авіації; 6) проведення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та іноземними Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Обговорення: проблем недотримання персоналом цивільної авіації норм авіаційного законодавства, що призводить до безпеки польотів та свідчить про низький рівень культури безпеки в сфері цивільної авіації; компонентів культури, що впливають на управління безпекою польотів.


Ключові слова


культура безпеки; цивільна авіація; ризики; Державна авіаційна служба; безпека польотів

Посилання


Improved risk management for aviation security. Second High Level Aviation Security Conference. (HLCAS/2) Montreal, November 29-30, 2018. HLCAS/2-WP/2 23/8/18. URL: https://www.icao.int/Meetings/HLCAS2/ Docu-ments/ WP2% 20 Improving%20 Aviation.pdf

Analysis of the state of safety of flights by civil aircraft of Ukraine, which took place in 2017. Department for analysis and prevention of aviation events of the National Bureau of Investigation of Aviation Events and Incidents with Civil Aircraft. URL: http://nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis 2017.

Safety culture framework for the ecast sms-wg. P. 4.

ICAO, Working Paper A38-WP/206 TE/78
4/9/13

Babak V.P., Marchenko V.P. and others. Aviation Safety. Kyiv: Technics, 2004. 584 p.

Sitnik G.P. Public administration in the field of national security (conceptual and organizational-legal basis): textbook. Kyiv: NAPA, 2011. 730 p.

Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome. A/66/L.55/Rev.1.

Air Code of Ukraine Code of Ukraine; Law, Code of 19.05.2011 № 3393-VI.

Regulations on the State Aviation Supervisor in the State Aviation Service of Ukraine. Ministry of Transport and Communications of Ukraine; Order, Regulation, Sample № 68 dated February 9, 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0307-10/2011 1007

Ian Barraclaf, Anik Carnino. Culture of safety keys to sustainable progress. IAEA Bulletin 40/2/1998. 68 p. URL: https: //www.iaea.org/sites/default/f

Analysis of the state of safety of flights with civil aircraft of Ukraine in 2018 Sector of analysis and prevention of aviation events of the National Bureau of Investigation of Aviation Events and Incidents with Civil Aircraft. 21.02 2019. 52 p. URL: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis2018.pdf

Husar O.A. Legal culture as a component of a culture of security in the field of civil aviation. International scientific and practical conference devoted to the celebration of the 5th anivercary of the Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: the choice of mechanism and priorities implementation»: Conference proceedings, June 7-8, 2019. Snina: «Baltic Publishing». P. 315-318.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.