ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Yana V. Horbatiuk

Анотація


Мета: у статті автор аналізує існуючі в науці господарського права підходи до розуміння поняття господарсько-правової відповідальності та визначає відсутність вказаного визначення в Господарському кодексі України. Методи: феноменологічний; герменевтичний; порівняльно-правовий; соціологічний; логічний; діалектичний. Результати: визначено принципи, межі та суб’єкти застосування господарсько-правової відповідальності; вказано на можливість застосування досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності, передбаченої законодавством; проаналізовано фактичну та юридичну підстави застосування господарсько-правової відповідальності. Обговорення: неможливості двічі притягувати особу до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення через призму норм Господарського кодексу України та вказується на існування певної колізії у цій ситуації.


Ключові слова


господарсько-правова відповідальність; господарювання; штрафні санкції; відшкодування збитків; оперативно-господарські санкції; адміністративно-господарські санкції

Посилання


Melnyk O.O. Business Law: Study Guide for Independent Learning of the Discipline / O.O. Melnyk. – K.: KNEU, 2005. – 208 p.

Maleiin N.S. The Property Liability in Business Relations / N.S. Maleiin. – M.: Nauka, 1968. – 207 p.

Zayarnyi O.A. Business and Legal Liability in the Mechanisn of Legal Regulation of Business Relations / O.A. Zayarnyi. – The Taras Shevchenko Kyiv National University Bulletin. – 2011. – № 86. – P. 110-114.

Scherbyna V.S. Business and Legal Liability: Sectoral Approach, Peculiaritites of Application, and Further Scientific Studies Directions / V.S. Scherbyna // The Taras Shevchenko Kyiv National University Bulletin. – 2013. – № 3(97). – P. 10-16.

Scherbyna V.S. Business Law: Textbook. – 2-nd ed., revisited and amended / V.S. Scherbyna. – K.: Yurinkom Inter. – 2005. – 592 p.

Milimko L.V. Business and Legal Liability: characteristics, procedure for application / L.V. Milimko // Legal Bulletin. – 2016. – № 1 (38). – P. 145-149.

Commercial Code of Ukraine dated 16.01.2003. № 436-IV // The Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2003. – № 18. – Article 144.

The Actual Issues of Business Law: Study Guide / ed. by. V.S. Scherbyna. – K.: Yurinkom Inter, 2012. – 528 p.

The Constitution of Ukraine dated 28.06.1996 № 254к/96-ВР // The Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 1996. – № 30. – Article 141.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.