Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень

Irina O. Vishnyakova

Анотація


Мета: розробка науково-практичного підґрунтя провідної ролі інституту адміністративної відповідальності за невиконання юридичних вимог органів та осіб, які виконують належне виконання рішень як гарантії ефективності виконавчого провадження. Методи: у статті використовуються загальнонаукові методи пізнання - аналіз, синтез, а також спеціальні методи - аксіоматичний метод і метод дедукції. Результати: стаття присвячена механізму притягнення особи до адміністративної відповідальності за невиконання юридичних вимог органів та осіб, що виконують рішення, як інструмент забезпечення ефективності виконавчого провадження. Обговорення: динаміка законодавчої бази, що застосовується до досліджуваних правовідносин, з метою дотримання цілей і завдань у цій сфері та обґрунтованості змін у майбутньому.


Ключові слова


виконавче провадження; примусове виконання; виконавчий орган; приватний виконавець; виконавець; адміністративна відповідальність

Посилання


The Constitution of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Law of Ukraine «On Enforcement Proceedings» [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

The Law of Ukraine «On bodies and persons carrying out the enforcement of court decisions and decisions of other bodies» [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1403-19.

Instruction on enforcement of decisions, approved by the Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 02/04/2012 №512/5 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0489-12.

Code of Ukraine on Administrative Offenses [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Yasinok M.M. Realization of court decisions as a duty of the state / M.M. Yasinok // Problems of the theory and practice of the implementation of decisions of courts and other bodies (collection of scientific works), Khmelnytsky: 2012. – P. 66-69.

Strategy for reforming the judicial system, justice and related legal institutes for 2015-2020, approved by the Decree by the President of Ukraine dated May 20, 2015.– № 276 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

Administrative liability in Ukraine: Teaching. Manual / Compilers: Gorodinsky M.I., Gumenyuk V.A., Dzhagupov G.V., Komzyuk A.T., Lysach Yu.G., Salmanova O.Yu., Sinyov O.V., Tyschenko M.M.; per community Ed. A.T. Komzyuka. – Kharkiv: Unt. Matter - 1998. - 78 p.

Kuyan I. Administrative liability as an in-strument of a legal state // Law of Ukraine. – 1998. – № 5. – P. 66-68.

Scientific and practical commentary on the Code of Ukraine on Administrative Offenses, 2013 / http://mego.info.

Turchin A. B. Concept and main features of the legal requirement of an official of the executive branch / A.B. Turchin // Customs business. – 2011. – №5. – Part 2. – p. 352-357.

Administrative liability under the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings" / Kononenko O. // The Law of Ukraine. – 2001. – №5. –101-106.

Shcherbak S.V. Formation and development of executive process in Ukraine / M.M. Yasinok // Problems of the theory and practice of court decisions and other bodies (collection of scientific works), Khmelnytsky: 2012. – P. 77-83.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.