Традиції та новації інтерпретації юридичних фактів

Andrey M. Zavalniy, Liudmyla O. Shapenko

Анотація


Мета: теоретична розробка дефініції юридичного факту шляхом розгляду традиційних і сучасних підходів до розуміння поняття та сутності даного правового явища. На основі аналізу різних наукових уявлень про еволюцію юридичних фактів з’ясовано їх природу, місце та роль в системі правового регулювання суспільних відносин. Методи: використання діалектичного методу наукового пізнання та методу абстрагування дозволило проаналізувати зміст досліджуваного поняття, виокремити основні, найістотніші ознаки та властивості юридичних фактів, які відрізняють їх від інших соціальних явищ і виділяють з числа правових. За допомогою системно-структурного методу та методу узагальнення визначено функції юридичних фактів, досліджено їх системоутворюючий та регулюючий потенціал для правової системи, а також соціально-економічну значимість в процесі трансформації суспільного життя. Результати: результати наукового пошуку доводять специфіку юридичних фактів, яка полягає у тому, що вони є явищами соціально-правової дійсності та мають матеріальну і нормативну складові. Узагальнення ознак юридичного факту та досліджень його дефініції дало можливість визначити юридичний факт як індивідуальну юридичну модель соціальних обставин, яка зафіксована певним юридичним способом, слугує підставою появи та функціонування правовідносин, а також конкретизації суб’єктивних прав і обов’язків учасників цих відносин. Одночасне відображення у даному визначенні чотирьох площин: фактичної, персонативної, нормативної та комунікативної, більш повно розкриває зміст юридичних фактів. Обговорення: потужний розвиток в останні десятиліття філософії права, філософських підстав різних юридичних наук та напрямів міждисциплінарних досліджень потребує подальшого наукового осмислення юридичних фактів з використанням філософських підходів властивих феноменології, герменевтиці, праксеології та іншим філософським системам. Тим самим актуалізується необхідність розробки відповідного методологічного інструментарію, який враховуючи подвійну соціально-правову природу юридичних фактів, охоплював би значне коло різних наукових підходів, методів, методологічних принципів тощо.


Ключові слова


правове регулювання; правова модель обставин; правові відносини; функції юридичних фактів; юридичний факт

Посилання


Savigny F. System des heutigen romshen Rechts. T. III. – 2nd ed., rev. – Published: Clark. N.J.: Lawbook Exhange, 2003. – 347 r.

Maiorka K. Fatto giuridico – fattispecie. – Novissimo digesto Italiano, Diretto da Antonio Asara e Ernesto Eula, 1981. – Vol.7. – 217 p.

Paralegal's Encyclopedic Dictionary. – N.Y., Prentice-Hall, 1979. – 237 p.

Teoriya derzhavy i prava: pidruch. dlya stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. / [O.V. Petryshyn, S.P. Pohrebnyak, V.S. Smorodyns'kyy ta in.]; za red. O.V. Petryshyna. – Kh.: Pravo, 2014. – S. 240.

Pleniuk M. The concept and features of legal facts in the doctrine of law of obligations / M. Pleniuk // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 2. vydání. S. 126-131.

Kostruba A.V. Ponyattya yurydychnykh faktiv ta yikh oznaky v tsyvil'nomu pravi Ukrayiny / A.V. Kostruba // Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava. – 2011. – # 1. – S. 169.

Zahal'na teoriya prava: Pidruchnyk / Za zah. red. M.I. Kozyubry. – K.: Vaite, 2015. – C. 233

Teoriya derzhavy i prava: navch. posib. dlya pidhot. fakhivtsiv z informatsiynoyi bezpeky / [O.O. Tykhomyrov, M.M. Mikulina, Yu.A. Ivanov ta in.]; za zah. red. L.M. Strel'byts'koyi. – Kyyiv: Kondor Vydavnytstvo, 2016. – C. 193.

Mel'nyk O.H. Ponyattya yurydychnykh faktiv yak pidstav vynyknennya, prypynennya ta transformatsiyi pravovykh vidnosyn u sferi realizatsiyi sudovoyi vlady / O.H. Mel'nyk // Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. – 2015. – Vypusk 33. – Tom 1. – S. 33-34.

Shyshka R.B. Hospodars'ko-pravove rehulyuvannya suspil'nykh vidnosyn v Ukrayini: monohrafiya / R.B. Shyshka. – K.: «MP Lesya», 2015. – S. 60.

Sobchuk Yu.H. Yurydychni fakty v mekhanizmi pravovoho rehulyuvannya vidnosyn neplatospromozhnosti bankiv / Yu.H. Sobchuk // Pravovyy visnyk Ukrayins'koyi akademiyi bankivs'koyi spravy. – 2012. – # 1 (6). – S. 106.

Kozlovs'ka L.V. Funktsiyi yurydychnykh faktiv u dynamitsi pidstav spadkovykh pravovidnosyn / L. V.Kozlovs'ka // Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya : Pravo. – 2015. – Vyp. 30(1). – S. 133-134.

Shopina I.M. Administratyvno-pravove rehulyuvannya upravlinnya orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrayiny: Monohrafiya / I.M. Shopina. – K.: «MP Lesya», 2011. – S. 149.

Shafalovych A.A. Novatsyy v teoryy yurydycheskykh faktov v svete razvytyya pravovoy systemы Respublyky Belarus' / A.A. Shafalovych // Nauchnыe trudы Belorusskoho hosudarstvennoho эkonomycheskoho unyversyteta: yubyleynыy sbornyk. Vyp. 6 / M-vo obrazovanyya Resp. Belarus', Belorusskyy hos. эkon. un-t; [redkol.: V.N. Shymov (pred.) y dr.]. – Mynsk: BHЭU, 2013. – S. 532-537.

Kel'man M.S. Zahal'na teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk / M.S. Kel'man. – K.: Kondor-Vydavnytstvo, 2016. – S. 416.

Kalyuzhnyy R.A. Normatyvni yurydychni fakty ta yikh rol' u protsesi transformatsiyi suspil'nykh vidnosyn / R.A. Kalyuzhnyy, L.O. Shapenko // Derzhavo- ta pravotvorchi tradytsiyi ukrayins'koho narodu (do 150-richchya M.S. Hrushevs'koho): [materialy III Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, m. Irpin', 23 lystopada 2016 r.]. – Vinnytsya: «Nilan-LTD», 2017. – S. 28-29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.