ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Р.С. ЯРЕСЬКО

Анотація


Розглянуто передумови виникнення ризиків на енергетичних підприємствах України. Прове-дено аналіз факторів формування передумов ризиків енергопідприємств.

Ключові слова


ризик; енергетичне підприємство; енергоринок; передумови виникнення ризиків; ризик менеджмент;

Посилання


Самсонов В. С. Экономика предприятий энергетического комплекса [Текст] / В. С. Самсонов. — М. : Высшая школа, 2002. — 356 с.

Басова Т. Ф. Экономика и управление энергетическими предприятиями [Текст] / Т. Ф. Басова, Е. И. Борисов, В. В. Бологова и др. – М. : Академия, 2004. – 427 с.

Перспективи транскордонної співпраці України в енергетичній сфері в контексті європейської політики сусідства : Аналітична записка до Секретаріату Президента України / Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.lviv.ua/analytics/114.htm.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України / Статистична інформація : Інвестиція та будівельна діяльність // Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики – Офіційний веб-сайт / Рішення Комісії : Постанови НКРЕ // Постанова від 22.03.2013 № 282 «Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2012 році» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/?id=6326.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 рік : Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення та припинення його порушень [Текст] / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=95114&schema=main.

Мица Н. В. Важелі державного регулювання на ринку енергоресурсів [Текст] / Н. В. Мица // Всеукраїнський науково-виробничий журнал : Інноваційна економіка. — 2012. — № 2(28). — С. 306 — 311.

Міжнародний центр перспективних досліджень : ォЗменшення викидів у тепловій електроенергетиці України через виконання вимог Європейського енергетичного товаристваサ [Текст] / [Богатирьов І., Газіззулін І., Лозовий Л., Івахно О., Вільямс В., Петренко І., Зайка Р.] // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://icps.com.ua/pub/files/64/71/Energy_Com_Green_UKR.pdf.

Ковалишина Г. В. Риски на рынке энергоресурсов : классификация, последствия? угрозы [Текст] / Г. В. Ковалишина. — М. : ИФИ, 2010. — 28 с.

Наказ Міністерства фінансів України ォПро затвердження Стандартів внутрішнього аудитуサ №1247 від 04.10.2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11.

Александров Н. Японское землетрясение сместило земную ось / Н. Александров // Утро : ежедневная электронная газета [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.utro.ru/articles/2011/03/11/961595.shtml.__


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована