№ 3 (2013)

Зміст

Статті

ГУМАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ PDF
А.Н. МОРОЗЕВИЧ
МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
В.А. ВЕРБА
АДАПТАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО ІМПЕРАТИВІВ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Л.П. ГАЛЬПЕРІНА
ГРОШІ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ У КЕЙНСІАНСЬКІЙ МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ (СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ) PDF
Д.О. ДЕМ’ЯНЧУК
CТРАТЕГЕМНІСТЬ КИТАЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ВИТОКИ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
О.І. ДІКАРЕВ
СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ PDF
Р.О. ДУБАС
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Т.О. ДЯЧЕНКО
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ PDF
О.М ІВАНИЦЬКА
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «БЕЗПЕКА» В НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О.В. ІЛЬЄНКО
АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОСОЦІУМУ PDF
Г.В. ІЛЬЇНА
ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ PDF
О.Д. КРАЄВИЙ, Р.О КРАЄВИЙ
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
А.Ю. ЛИТВИН
АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В АЗІЙСЬКОМУ ВИМІРІ PDF
В.М. ЛИТВИНЕНКО
УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ PDF
Ю.В. МАКОГОН, А.Б. ЯЦЕНКО
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
К.М. МИХАЙЛИЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР У ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Т.Є. МОІСЕЄНКО
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ PDF
В.І. МОЙСЕЙ
ПЕРСПЕКТИВИ ДВОСТОРОННЬОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРКМЕНІСТАНОМ PDF
Є.Г. ПАНЧЕНКО, І.П. ЗАГОРОДНІЙ
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
В.М. ПЕРДЕЙЧУК
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО, О.С. ПАСІЧНИК
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОЩАДНИХ УСТАНОВ PDF
Є.А. ПОЛІЩУК
ТВОРЧА ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПРОТИВОРЕЧИВІСТЬ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ПРОЦЕСІВ: «ПОДІЯ – ФОРМАЦІЯ – ЦИВІЛІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» PDF
Б.М. ПУНЬКО, Н.М. КОШАРСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ PDF
К.В. СИДОРЕНКО
НАЦІОНАЛЬНА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Є.М. СИЧ, О.В. БОЙКО, О.В. БОЙКО
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
С.В. СІДЕНКО, О.І. СТАДНИК
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА АВІАТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Т.О. СІМКОВА
ЦІНА, ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
З.М. ТІТЕНКО
ТНК ЯК ЧИННИК І УМОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н.І. ТРОНЕНКО
ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ PDF
А.М. ХАХЛЮК, В.С. МАРКОВСЬКА
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О.А. ХИТРОВА
ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВ PDF
Р.Є. ЩЕРБАНЬ
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Р.С. ЯРЕСЬКО
МАСКА Й МАСОЧНА КУЛЬТУРА У ВТІЛЕННІ СПІВПРИЧЕТНОСТІ САКРАЛЬНОМУ PDF
О.Г. ЗАЙЧЕНКО
ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
М.О. КРАВЧУК


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована