Том 39, № 3 (2018)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Метод моніторингу та управління сучасними комп’ютерними мережами PDF
A. S. Savchenko, V. A. Vasylenko, O. V. Kolisnyk, T. V. Holiavkina 281-288
Фактографічна інформаційна система мультимедійної бази даних PDF
О. В. Азаренко, М. В. Куклінський, А. С. Клімова 289-293
Вдосконалення методів компенсації руху динамічних об’єктів у відеопотоці в системі відеоконференцзв’язку PDF
В. В. Бараннік, Д. В. Бараннік, А. Д. Сорокун, М. В. Дворський 294-300
Технологія багаторівневої селективної обробки аерофотознімку для перспективних літальних сенсорних мереж PDF
В. В. Бараннік, Д. С. Гаврилов, В. С. Фустій, В. В. Бараннік 301-307
Спосіб оцінювання інтенсивностей первинних інформаційних потоків, згенерованих абонентами комп’ютерної мережі речей PDF
І. А. Жуков, М. К. Печурін, Л. П. Кондратова, О. О. Печуріна 308-313
Захисні властивості електромагнітних екранів на основі залізорудного пилу та їх застосування для захисту інформації та людей PDF
В. В. Козловський, В. А. Глива, О. В. Ходаковський 314-320

Інформаційна безпека

Аналіз та управління безпекою телекомунікаційних систем на основі інтелектуальних технологій PDF
V. V. Kozlovskii, O. V. Ivanov, V. V. Snizhko 321-326
Методи виявлення прихованих сугестивних інформаційно-психологічних впливів в інформаційних ресурсах текстового змісту PDF
В. В. Бараннік, Т. В. Белікова, О. П. Мусієнко, О. В. Довбенко 331-337
Огляд сучасних фільтруючих пристроїв НВЧ і їх методів побудови PDF
Ю. П. Бойко, Т. Ю. Приходько, І. О. Басюк 338-344
Програмний модуль з використанням процедури формування та верифікації електронного цифрового підпису PDF
А. В. Ільєнко, С. С. Ільєнко 345-354
Метод побудови семантичного словника у складі досконало стійкої криптосистеми захисту текстової інформації PDF
Р. С. Одарченко, Є. О. Самойлик, А. О. Абакумова 355-361

Експлуатація повітряного транспорту

Вплив закінцівок «AT winglets» на аеродинамічні характеристики крила PDF
E. Malikov 362-366
Методи оцінки показників надійності авіаційної техніки за результатами випробувань та технічної діагностики PDF
І. О. Козлюк, Ю. Б. Коваленко 367-375
Аналіз ефективності процедури виявлення розладнання в системах експлуатації наземних засобів аеронавігації PDF
О. В. Соломенцев, М. Ю. Заліський, Т. С. Герасименко 376-382

Екологія

Екологічна санітарія як засіб покращення ґрунтово-рослинного покриву PDF
Н. С. Ремез, А. Г. Бойко 383-386

Енергетика

Розрахунок подовження енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції трансформації спіралі у площину PDF
К. І. Капітанчук, М. П. Андріїшин 387-392


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ