Том 28, № 4 (2015)

Зміст

Екологія

ПРОБЛЕМА ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ, ЗАБРУДНЕНИХ СТІЧНИМИ ВОДАМИ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ НАФТОПРОДУКТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, М.М. Радомская, А.В. Бондарук 353-357
ОЦІНКА НЕОНКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ВИКИДІВ ВУГЛЕВОДНІВ З РЕЗЕРВУАРУ ТИПОВОЇ АЗС PDF
А.К. Антропченко, С.В. Бойченко, М.М. Радомская, Л.М. Черняк 358-362

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ІЗ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМИ ЗБУДНИКАМИ PDF
Г.І. Ільницький, Я.М. Ільницький 296-300
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА – ІНФОРМАЦІЙНАТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ PDF
Б.Я. Корниенко 301-304
АНАЛІЗ НЕОДНОРІДНИХ ТЕКСТУР ПОСІВНИХ ПЛОЩ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ СУМІШІ РОЗПОДІЛІВ PDF
В. М. Курочкин, Ф. О. Приставка 305-310
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О. К. Юдін, А. В. Ільєнко, Р. В. Зюбіна, О. О. Сергеєв-Горчинський 311-316

Інформаційна безпека

МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ АТАК ПРОТИ СИСТЕМ ПРИХОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕННЯ PDF
А. С. Шматок, А. Б. Петренко, А. Б. Єлізаров, В. С. Панадій 317-322
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ У СЕРЕДОВИЩІ OS ANDROID PDF
О.О. Мелешко, О.С. Болотникова 323-326
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ КАНАЛОМ ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ТА НАВЕДЕНЬ PDF
Ю. І. Хлапонін 327-331
ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. К. Юдин, С. С. Бучик, О. В. Фролов 332-337

Транспортні системи

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
Л.А. Сулима, Е.Е. Соколова, А.М. Матийчик 338-342
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЩІЛИННОГО КАНАЛУ НА АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОРЯДНИХ РЕШІТОК PDF
Ю.М. Терещенко, К.В. Дорошенко, Дж. Аболхассан заде 343-347
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ЗАПИРАННЯ ТЕЧІЇ В ДВОХРЯДНІЙ КОМПРЕСОРНІЙ РЕШІТЦІ PDF
Ю.М. Терещенко, Е.В. Дорошенко, И.А. Ластивка 348-352

Технічні науки

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАХИЩЕНОГО КАНАЛУ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ PDF
Г.Ф. Конахович, Д.И. Бахтияров, А.Ю. Лавриненко 283-290
УРАХУВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО РУХУ СЕРЕДОВИЩА У МОДИФІКОВАНОМУ МЕТОДІ РЕШІТЧАСТИХ РІВНЯНЬ БОЛЬЦМАНА PDF
О.М. Глазок 291-295


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ