АКСІОМАТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Т. Крамаренко, А. Гугелик, О. Тамаргазін

Анотація


У статті розглянуто проблему підвищення ефективності і якості створення, виготовлення і експлуатації авіаційної техніки (АТ) шляхом керування її життєвим циклом (ЖЦ). Основна увага приділена питанням створення комплексного підходу до розробки теоретичних і методичних засад забезпечення супроводу АТ на усіх етапах її ЖЦ. Таке системне керування ЖЦ АТ повинне забезпечити реалізацію таких факторів виробництва і експлуатації АТ, які б задовольнили вимогам зростання продуктивності праці та ефективності усіх видів діяльності, економії трудових, матеріальних, паливно-енергетичних і фінансових ресурсів.


Ключові слова


життєвий цикл; авіаційна техніка; організаційно-технологічна система; технічне обслуговування

Посилання


Дружинин В. В. Системотехника / В. В. Дружинин, Д. С. Конторов. — М. : Радио и связь, 1985. — 200 с.

Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем: пер. с англ. / М. Месарович, Д. Мако, Я. Такахара. — М. : Мир, 1973. — 244 с.

Месарович А. Общая теория систем. Математические основы: пер. с англ. / А. Месарович, Я. Такахара. — М.: Мир, 1978. — 311 с.

Хмеловскіш Г. Л. Сложность систем и ее измерение / Г. Л. Хмеловскіш // Автоматика. — № 4, 1981. — С. 86—89.

Холл А. Опит методологии для системотехники / А. Холл. — М. : Сов. радио, 1975. — 447 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ