Том 7, № 3-4 (2010)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

ОЦІНЮВАННЯ ТЕРМОЦИКЛІЧНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ГІПОТЕЗОЮ ЛІНІЙНОГО ПІДСУМУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ PDF
М. Кулик, О. Кучер, М. Ковешніков, С. Дубровський, Я. Петрук 5-13
АКСІОМАТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Т. Крамаренко, А. Гугелик, О. Тамаргазін 14-17
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІТАКА PDF
С. Єнчев, Л. Панчук 18-23
ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ПРИМЕЖОВИМ ШАРОМ У ЛОПАТКОВИХ ВІНЦЯХ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНЯ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА PDF
I. Ластівка 24-26

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРАФІКІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА РУХОМИХ АЕРОДРОМАХ PDF
О. Литвиненко, А. Шевченко, Т. Слухай 27-32
АЛГОРИТМ АДАПТАЦІЇ ГРАНИЧНИХ СТРУКТУР PDF
В. Опанасенко, О. Сіянко, А. Труш 33-36
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВИРОБІТКУ РІШЕНЬ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
К. Цивінський 37-40
ОПТИМІЗАЦІЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
О. Давлетьянц, О. Борейчук, О. Василенко, О. Євсеєв, В. Кривоус 41-45
«MICROSOFT PROJECT» — ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЛЬОТНОГО ЕКІПАЖУ PDF
В. Горбунов 46-51
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗВ’ЯЗКУ З ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ Wi-Fi ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ ПЕРЕШКОДИ PDF
Г. Конахович, В. Пасічник, В. Хомяк, С. Тищук, М. Кичигіна 52-55

Інформаційна безпека

МОДЕЛІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ГАРАНТОВАНИМ СЕРВІСОМ PDF
М. Луцький, А. Муранов, О. Муранов 56-62
ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ КАНАЛІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНОЇ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ PDF
В. Василенко, М. Василенко, А. Чунарьов 63-68
КОД УМОВНИХ ЛИШКІВ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В. Василенко, О. Дубчак 69-72
СУЧАСНІ ВІРУСНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ СІМЕЙСТВА ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ WINDOWS PDF
І. Пархоменко, Б. Молодан 73-76
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ PDF
І. Пархоменко, Ю. Кривий 77-80

Екологія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВОЇ ТА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ PDF
В. Казак, Я. Панченко, К. Ковбій 81-85

Природничі науки

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНССКЛЕРАЛЬНОГО ПРОСВІЧУВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕННЯ ОЧНОГО ДНА PDF
I. Плюто, А. Шпак, А. Запорожець, О. Замурняк, Н. Тяжка, Г. Панасенко, Я. Тіницька 86-91
ВПЛИВ ОДНОСТІННИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК НА ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕМАТИЧНОГО РІДКОГО КРИСТАЛА 6СНВТ PDF
О. Ковальчук, Ю. Беженар, В. Вовк, А. Ксендзенко 91-95

Технічні науки

МОДЕЛЬ ОСВІТИ, ЩО ВИПЕРЕДЖАЄ ЧАС PDF
Ю. Задонцев 96-98


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ