КОРОЗІЙНІ УШКОДЖЕННЯ ТРУБОК ВИПАРНИХ АПАРАТІВ ХІМІЧНИХ І ХАРЧОВИХВИРОБНИЦТВ

Андрій Васильович Бойко, Василь Петрович Кулик, Валерій Дмитрович Макаренко, Леонід Анатолійович Тараборкін

Анотація


За допомогою високоточного металографічного експериментального устаткування досліджені механізми корозійних ушкоджень поверхонь  трубок випарних апаратів та запропоновані заходи щодо подальших досліджень методів зниження корозійної  активності технологічного середовища і зчеплення осадів солей та карбонатів (накипи) з поверхнею трубок парових апаратів хімічного та харчового виробництва. Зокрема, показано, що для усунення корозії металу та відкладень осадів солей у вигляді накипу на поверхні трубок водопідігрівачів необхідно одночасно знижувати хімічну активність водопарового середовища з використанням різних реагентів, а трубки покривати антикорозійним захисним шаром.


Ключові слова


корозія; деградація; водопідігрівачі; структура; міцність

Посилання


Винников Ю.Л., Макаренко В.Д., Кравець І.А., Миненко І.С. Дослідження причин зниження міцності трубопроводів ТЕЦ. – Прoблеми тертя та зношування. – 2019. – №1(82). – С.63-68.

Макаренко В.Д., Чеботар І.М., Петренко О.О., Ногіна А.М. Дослідження механіч-них властивостей труб охолоджуючих систем довготривалої експлуатації в широкому інтервалі мінусових температур в умовах бродильного виробництва. – Проблеми тертя та зношування. – 2019. – №1(82). – С.69-79.

Ставников В.Н.,Баранцев В.И.Процессы и аппараты пищевых производств. – М.:- Пищевая промышленность. – 1984. – 327с.

Pressoure G.М., Blondeau R., Cadion L. HSLA steels within proved hydrogen sulfide cracking resistance // Proc. Conf. Amer. Soc. Metals. - Philadelphia: Ра, 2012. Р. 827-843.

Martynova O.I., Vainman A.B. Einige Probleme der Sauerstoff-fahrweise in Anlagen mit Zwang durch laufkesseln // VGB Kraftwerkstechnik. – 2011. – №8. – S.659-663.

Trucbon M.R., Crolet J.I. Experimental limits of sourer servise for tubular steels //SSC Simposium. – Saint-Cloud. – №21. – 2013.

Stardisco J.B,, Pitts R.E. Corrosion of Iron in H2S-CO2-H2O System , Mechanism of Sul-fide Film Formation an Kinetics of Corrosion // Corrosion. – 2014. – №9. – P.245-253.

Макаренко В.Д., Бутко М.П., Мурашко М.I., Кiндрачук М.В. Екологiчнi аспекти-руйнувань агропромислового обладнання. – Киiв: Видавничий Центр НУБiПУ. – 2013.– 423с.

Specification Tenguiz Oil and Gas Plant. Process Plant. Lurgi code № 65102-00-MAL-TENGUIZ II. Specification No.SPC-62900-XP-007.

Романив О.Н., Никифорчин Г.Н. Механика коррозионного разрушения кон-струкционных сплавов. – М.:Металлургия. – 1986. – 294 с.

Макаренко В.Д., Палий Р.В., Галиченко Е.Н. Физико-механические основы серо-водородного коррозионного разрушения промысловых трубопроводов. – Челябинск: изд-во ЦНТИ. – 2002. – 412с.

О проблеме коррозионных и коррозионно-механических повреждений метала пароводяного тракта блоков СКД/ А.Б. Вайнман, С.В. Яцкевич, Г.В. Мухопад и др.//Энергетика и электрификация. – 1995. – №4. – С.1-10.

Вайнман А.Б., Мухопад Г.В., Довготелес Г.А. О хрупких повреждениях трубо-проводов подачи воды в пароохладители котлов блоков СКД// Энергетика и электрифи-кация. – 1996. – №5 – С.9-16.

NACE Standard TM-01-77(90). Standard Test Method // NASE.-Houston. P.O.BOX 218340. – 2009. – 22p.

Лебедев А.А., Бойко А.В. Установка для испытания конструкционных материа-лов на трещиностойкость при двуосном растяжении. – Проблемы прочности. – №8. –С.56-59

Лебедев А.А., Бойко А.В., Загорняк О.В. Упругопластическое разрушение пла-стин с трещиной. – Физ.-хим. механика материалов. – 1991. – №6. – С.54-57

Загорняк О.В., Бойко А.В., Лебедев А.А. Предельное состояние пластины с тре-щиной при двухосном растяжении. – Проблемы прочности. – №12. – С.21-26


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована